Programul “Prima împădurire” – termen limită de depunere a dosarelor la APIA

Sesiunea a cincea de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurire”, aferentă submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul PNDR 2014-2020, continuă până în 11 decembrie. Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național; de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum șase ani până la închiderea stării de masiv; de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv; de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită. Prin această sesiune, care a debutat la începutul lunii august, ministerul de resort alocă suma de 10.000.000 euro în cadrul acestui program. Prima etapă în accesarea sprijinului este cea de identificare a terenurilor care urmează a fi împădurite. În acest sens, MADR invită potențialii beneficiari să solicite eliberarea Notei de constatare la Centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Potențialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că Proiectul tehnic de împădurire nu poate fi depus la Garda Forestieră, în vederea avizării, cu mai puțin de 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați pliantul atașat și versiunea aprobată a Ghidului solicitantului pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” pentru această sesiune, care detaliază modul de accesare a sprijinului financiar, precum și documentele relevante pentru implementarea schemei de ajutor de stat sunt postate pe site-ul APIA, la secțiunea Măsuri de sprijin și IACS, respectiv Măsuri delegate din PNDR.

Alte articole

Leave a Comment