Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea Gărgăriţei frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) la culturile de porumb și floarea soarelui. Atacul începe în faza de răsărire a plantelor și continuă până la formarea a 3-4 frunze. În prima faza, adulții rod frunzele, în cazul porumbului, și frunzele cotiledonate, în cazul florii soarelui. Frunzele sunt consumate până la nivelul solului. Când plantele au 3-4 frunze, atacul se produce sub formă unor rosaturi neregulate pe marginile frunzei.
Perioada optimă de tratament: în timpul răsăririi culturii.
Pe parcelele unde se semnalează peste 3% plante atacate sau 3 adulți/m², va recomandăm să aplicați tratamente chimice, folosind unul din insecticide:
Actara 25 WG – 0,100 kg/ha;
Calypso 480 SC – 0,090 l/ha;
Decis Mega 50 EW – 0,150 l/ha;
Imidan 50 WP – 1,5 kg/ha;
Mospilan 20 SG (Krima 20 SG) – 0,100 kg/ha.

Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.
Şef birou Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Leave a Comment