Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariția și evoluția Gărgăriței tulpinilor de rapiţă (Ceutorhinchus napi), care poate cauza pierderi importante la cultura de rapiţă. Adultul are corpul de 3,6 – 4 mm lungime, de culoare neagră cenușie. Adulții hibernanți rod perforații marginale în limbul foliar și vârful tulpinilor. Femelele depun ouăle în tulpină, acolo unde larvele provoacă daune importante, deoarece rod galerii în măduva tulpinilor, determinând deformarea și răsucirea acestora. Plantele atacate ramifică abundent, stagnează în creștere și nu formează silicve sau acestea sunt seci sau cu semințe de slabă calitate.
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentelor pe parcelele în care au apărut adulții, folosind unul din insecticide:
Decis Mega 50 EW – 0,150 l/ha;
Karate Zeon – 0,150 l/ha;
Mavrik 2 F – 0,2 l/ha;
Mospilan 20 SG – 0,2 kg/ha;
Pyrinex 25 CS – 1,75 l/ha.
Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului este la apariția în masă a adulților.
Pentru agentul de dăunare avertizat, se va utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresă web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator-quest; parolă – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform Ordinului comun (Ord. 45/1991 al MĂĂ; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală și 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Şef birou Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Groza Traian

Leave a Comment