Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante în plantaţiile de pomi fructiferi. Păduchele din San-Jose este un dăunător polifag, considerat cel mai păgubitor dăunător al livezilor pomicole şi arbuştilor fructiferi. Dintre arbuşti, cel mai puternic atacă coacăzul şi agrişul, care constituie adevărate focare de înmulţire a dăunătorului. Pomii atacaţi şi netratati au frunzişul mic, îngălbenit, dau recolte mici cu fructe de cea mai slabă calitate, fără valoare comercială. Atacul pe fructe este foarte des întâlnit sub formă de pete roşii – vişinii, circulare, larvele fiind frecvent localizate în zona caliciului şi a pedunculului.
Pentru prevenire şi combatere se vor efectua 2 tratamente utilizând una din reţete:
Tratamentul I are efect asupra Păduchelui din San-Jose – G2, păduchelui lânos, afidelor, omizi, rapănului şi a făinării în plantaţiile de măr şi par, pătării roşii, moniliozei, ciuruirilor în plantaţiile de prun, cais şi piersic :
1. Pyrinex Quick – 0,1% + Bellis – 0,8 kg/ha;
2. Calypso 480 SC – 0,02% + Topsin 70 WDG – 0,07%;
3. Actara 25 WG – 0,01% + Luna Experience 400 SC – 0,75 l/ha;
4. Pyrinex Quick – 0,1% + Stroby DF – 0,013% + Dithane Neotec 75 WG – 0,2% ;
5. Decis Mega 50 EW – 0,015% + Score 250 EC – 0,015%;
6. Poleci – 0,05 – 0,075% + Orius 25 EW – 0,05 – 0,1%
7. Movento 100 SC – 1,875 l/ha + Folicur Solo 250 EW – 0,6 – 0,75 l/ha;
8. Mospilan 20 SG – 0,025 – 0,03 % ( 0,375 – 0,450 kg/ha) + Maccani – 0,15 % + Captan 80 WDG – 0,15% ;
Tratamentul ÎI se repetă la 7 – 9 zile când temperatura medie zilnică este mai mare de 20˚C şi la 10 – 15 zile când este timp mai rece, folosind o altă reţeta.
În plantaţiile unde densitatea acarienilor este de 5 –10 pe o frunză se va folosi unul din acaricide:
1. Envidor 240 SC – 0,4 l/ha ;
2. Nissorun 10 WP – 0,03% ;
3. Ortus 5 SC – 0,1% ( 1,0 l/ha ) ;
4. Vertimec 1,8 % EC – 0,1 – 0,15%.
Volumul de soluţie la ha este de 1500 l pentru specia măr şi 1000 l / ha la restul speciilor.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 17.08.2017 – 20.08.2017
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http ://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor.
Nu se efectuează tratamente fitosanitare dacă temperatura aerului depăşeşte 24˚C, viteză vântului este mai mare de 4 m/s şi insolaţia este puternică.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală şi 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.
Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Alte articole

Leave a Comment