Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor la cultura de măr, păr și gutui.
Rapănul mărului produs de ciuperca Venturia inaequalis se manifestă pe frunze și mai puțin pe ramuri, compromițând parțial sau total recolta dacă nu se aplică la timp măsurile de combatere.
Focul bacterian al rozaceelor, produs de bacteria Erwinia amylovora, este o boală extrem de păgubitoare, putând distruge întregul pom în câteva luni de la infecție.
Pentru prevenirea și combaterea rapănului și focului bacterian al rozaceelor, se recomandă a se efectua tratament, în fază fenologică de răsfirare a inflorescenței și înfoiere a corolei – până la înflorit.
Tratamentul contează și pentru: făinare produsă de ciupercă Podosphaera leucotricha, omizi minatoare și defoliatoare. Tratamentul este obligatoriu fiind considerat tratament cheie, deoarece prin el se protejează frunzișul și bobocii florali, contra infecțiilor primare din timpul înfloritului.
Pentru prevenirea și combaterea agenților patogeni și a dăunătorilor mai sus menționați se va aplică un tratament folosind un produs cupric, cu acțiune de contact:
– Funguran OH 50 WP – 0,2%-0,3% sau Cuproxat Flowable – 0,35% sau Champion 50 WP – 0,2%-0,3% sau Bouillie Bordelaise WDG – 7,5 kg/ha sau Zeamă Bordeleză TIP ,,MIF” – 0,5% ( 7,5 kg/ha) în amestec cu un produs pe bază de sulf:
– Microthiol Special – 0,3% sau Thiovit JET 80 WG – 0,3% sau KUMULUS DF – 0,3% sau SULPHUR 80 WG – 0,3% sau unul din produsele cu acțiune sistemică:
1. Chorus 75 WG-0,02%;
2. Score 250 EC – 0,02%;
3. Orius 25 EW-0,05% ;
4. Topsin 70 WDG – 0,07%.
Pentru combaterea dăunătorilor în soluția de stropit se va adaugă un insecticid:
Karate zeon – 0,015% sau
Decis Mega 50 EW – 0,015% sau
Nurelle D 50/500 EC – 0,10% sau
Affirm-3-4 kg/ha sau
Insegar 25 WG-0,04% sau
Match 050 EC – 0,1%
Perioada optimă de tratament: – până la înflorit.
Dacă în această perioadă intervin ploi sau temperaturi scăzute, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile nefavorabile.
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în bază de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresă: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresă web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator-quest; parolă – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe etichetă produselor de protecția plantelor
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotrivă a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenția Natională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Şef birou Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Leave a Comment