Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Ca urmare a condiţiilor climatice din ultima perioadă, recomandăm să se efectueze tratamente la speciile sâmburoase (cais, piersic, cireş, vişin, prun), pentru prevenirea infecţiilor produse de ciuperci şi bacterii (monilioze, băşicarea frunzelor, arsură bacteriană comună, ciuruiri micotice şi bacteriene), folosind unul din următoarele produse :
– Cuproxat Flowable – 0,35%;
– Funguran OH 50 WP – 0,3%;
– Champion 50 WP – 0,3%;
– Bouillie Bordelaise WDG – 0,5%;
– Zeamă Bordeleză TIP ,,MIF” – 0,5%.
Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului este:
– la piersic şi cais:
– la începutul dezmuguririi mugurilor florali;
– la faza de buton roz până la înfoierea corolei;
– la prun, cireş, vişin:
– în faza de buton alb – deschiderea primelor flori

Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http ://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parolă – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform Ordinului comun (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală şi 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Aurel Iştoan

Leave a Comment