Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

În perioada 09.03 – 14.03.2016 se va efectua tratamentul împotriva gărgăriţei florilor (Anthonomus pomorom) la culturile de măr şi păr folosind:
– Calypso 480 SC – 0,02%.
Pentru combaterea făinării şi pentru reducerea rezervei unor boli: rapăn, boli de scoarţă, focul bacterian al rozaceelor, se va folosi un produs pe baza de sulf – Microthiol Special – 0,3% sau Thiovit JET 80 WG – 0,3% în amestec cu un produs cupric – Funguran OH 50 WP – 0,2% – 0,3% sau Cuproxat Flowable – 0,35% sau Champion 50 WP – 0,2% – 0,3% sau Bouillie Bordelaise WDG – 7,5 kg/ha sau Zeamă Bordeleză TIP ,,MIF” – 0,5% (7,5 kg/ha).
Tratamentele vor începe în livezile cu soiuri precoce, când 10-15% din mugurii florali sunt dezmuguriţi şi se vor încheia în următoarele 5 zile.
Tratamentul se va repetă pe parcelele unde intervine o ploaie înainte că pomii să se zvânte (în mai puţin de ½ ora).
Perioada efectuării tratamentului se prelungeşte cu numărul de zile nefavorabile efectuării acestuia (ploi, temperaturi scăzute, 1-5°C, lapoviţă, zăpadă, etc.)
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parolă – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Aurel Iştoan

Leave a Comment