OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: PLASMOPARA VITICOLĂ (mana viței de vie), UNCINULA NECATOR (făinarea), BOTRYTIS CINEREA (putregaiul cenușiu).
PLASMOPARA VITICOLĂ (mana viței de vie) – ciuperca iernează sub formă de oospori. În primăvară oosporii germinează la suprafaţa solului îmbibat cu apă şi la temperaturi de peste 10ºC, optimul fiind de 22-23ºC, formându-se macroconidiile. În timpul ploilor, zoosporii eliminaţi din macroconidii, care plutesc în băltoacele din jurul butucilor sunt proiectaţi pe partea inferioară a frunzelor, produc filamente de infecţie şi pătrund în ţesuturile platei gazdă prin osteolul stomatelor, având loc infecția primară. Miceliile care rezultă din aceste infecții vor produce un număr mare de sporangi, care în urmă germinării vor asigura infecțiile secundare. Acestea sunt mai abundente şi se repetă, ori de câte ori sunt condiţii favorabile (temperaturi moderate, picături de apă din ploaie sau rouă cel puțin 2-3 ore), numărul lor ajungând la 10-20. După infecţiile primare sau secundare urmează perioada de incubaţie, în care ciuperca se dezvoltă intercelular, se hrăneşte pe seama ţesuturilor parazitate, iar pe frunze apar pete galbene-untdelemnii, circulare sau neregulate. Pe partea inferioară, în dreptul petelor, se constată un puf albicios. În câteva zile, ţesutul din zona petelor se brunifică și se usucă. La atacuri intense, frunzele se usucă și cad. Pe lăstari, se constată pete alungite, brune-roșietice, care se acoperă cu puf albicios. Inflorescențele și boabele tinere prezintă la suprafața organele de fructificaţie ale ciupercii. Florile și boabele se brunifică și cad. Pe boabele mai dezvoltate apar pete adâncite, de culoare brună. Boabele devin pieloase, se zbârcesc și cad.
UNCINULA NECATOR (făinarea) – ciuperca se transmite de la un an la altul, prin miceliu de rezistență situat în interiorul mugurilor, sub solzi, în ochii de iarnă formăți în timpul verii, primăvară miceliul crește o dată cu pornirea în vegetație a mugurilor, sub formă unor firișoare subțiri, dând miceliul obișnuit, pe care se formează conidiile. Boală se manifestă pe toate organele verzi ale viței: frunze, lăstari erbacei, inflorescente, ciorchini și boabe, începând din primăvară și până toamna. Pe frunze, atacul se manifestă prin apariția pe ambele fete ale limbului a unui miceliu albicios, cu aspect pulverulent.
BOTRYTIS CINEREA (putregaiul cenușiu) – ciupercă rezistă, de la un an la altul prin scleroti și miceliu pe coarde. Primăvară, sclerotii germinează și dau conidii care produc infecții primare, pregătind epidemia. Pe organele atacate, că urmare a infecțiilor primare, se formează conidiofori cu conidii ce dau numeroase infecții secundare în cursul verii, în funcție de condițiile climatice. Afectează mai ales ciorchinii și boabele și într-o măsură mai mică frunzele și lăstarii. Cel mai păgubitor atac apare toamna pe struguri, după ce se acumulează suficient zahăr în boabe. La strugurii atacați pieliță este brunificata, se desprinde ușor de pulpă și întregul bob se acoperă cu un puf cenușiu. În condiții favorabile (ploi lungi, temperaturi scăzute, soiuri sensibile), poate fi afectat întreg ciorchinele care putrzeste. Dacă intervine o vreme secetoasă, caldă, ciorchinii se usucă iar boabele pe care se dezvoltă alte ciuperci saprofite se mumifiaza. Acest atac este favorizat foarte mult de ploi lungi, care apar după măturarea boabelor și care determina craparea pielitei acestora. Vinurile obținute din strugurii afectați de putregai cenușiu sunt de calitate inferioară, slabe și cu gust neplăcut. Vinurile roșii, din cauza oxidazei secretată de ciupercă, se decolorează, se tulbură și se brunifică.
Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar T1, T2 la VIŢĂ DE VIE cu:
1. FOLIMORF (DITAN – a două denumire comercială) – 2 kg/ha sau
2. CABRIO TOP – 1,5 – 2 kg/ha sau
3. UNIVERSALIS 593 SC – 2,0 l/ha sau
4. KSAR VITIS – 0,3 – 0,4 kg/ha + CURZATE F – 2,5 l/ha sau
5. FLINT MAX 75 WG – 0,160 kg/ha + FOLPAN 80 WG – 1,5 kg/ha sau
6. DELAN PRO – 3 – 4 l/ha + TOPAS 100 EC – 0,3 – 0,5 l/ha sau
7. LINKIT EC – 0,5 l/ha + FOLPAN 80 WG – 1,5 kg/ha sau
8. ZEAMĂ BORDELEZĂ TIP ,,MIF̋̋̋ – 3,75 – 5 kg/ha + TELDOR 500 SC – 1,0 kg/ha.
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Măsuri alternative de combatere: lucrări agrotehnice corespunzătoare, desfrunzitul strugurilor.
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
Perioada optimă de tratament: T1 începutul fazei de parga a boabelor; T2 cu 3-4 săptămâni înainte de recoltare
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: PLASMOPARA VITICOLĂ (mana viței de vie), UNCINULA NECATOR (făinarea), BOTRYTIS CINEREA (putregaiul cenușiu). PLASMOPARA VITICOLĂ (mana viței de vie) – ciuperca iernează sub formă de oospori. În primăvară oosporii germinează la suprafaţa solului îmbibat cu apă şi la temperaturi de peste 10ºC, optimul fiind de 22-23ºC, formându-se macroconidiile. În timpul ploilor, zoosporii eliminaţi din macroconidii, care plutesc în băltoacele din jurul butucilor sunt proiectaţi pe partea inferioară a frunzelor, produc filamente de infecţie şi pătrund în ţesuturile platei gazdă prin osteolul stomatelor,  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment