OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM (antracnoză), XANTHOMONAS CAMPESTRIS p.v. phaseoli (arsura comună).
COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM (antracnoză) ciupercă rezistă în resturile de plante bolnave și semințe. În semințe, ciupercă poate supravetui 5 ani, această fiind principala cale de transmitere a ciupercii de la un an la altul. Extinderea bolii este favorizată de precipitații se de temperaturi cuprinse între 13 și 27ºC. Boală se manifestă în toate fazele de vegetație, pe toate organele plantei. Pe cotiledoane, imediat după răsărire, apar leziuni circulare sau alungite, de culoare brun-negricioasă, adâncite în țesuturi, cu margini roșcate care în condiții favorabile duc la pieirea plantutelor. Pe tulpini apar pete mici, cafenii, care cresc și formează dungi cafenii-închise, longitudinale. Pe frunze, în apropierea nervurilor, se constată pete circulare galbene-cafenii, inconjuratede o dungă roșcată. Țesuturile se usucă și cad, iar frunză rămână ciuruită. Pe păstăi, se formează pete mici, rotunde, cafenii, limitate de o dungă roșie. Cu timpul petele cresc, conflueaza și se adâncesc. În mijlocul lor apar pete cafenii dispuse concentric. Când infecțiile au loc de timpuriu, păstăile nu mai cresc și se usucă. Când atacul are loc după formarea semințelor, miceliul ciupercii poate străbate pastaia, infectându-le.
XANTHOMONAS CAMPESTRIS p.v. phaseoli (arsura comună) – bacteria se transmite de la un an la altul prin semințe în care poate supraviețui 30 de luni și prin resturile de plante bolnave. În timpul vegetației, bacteria se răspândește prin picăturile de ploaie și prin vânt.
Boală este favorizată de temperaturi între 25-30ºC și de umiditate ridicată.
Pe cotiledoane, apar pete mici galbene – cafenii. Pe frunze, se constată pete umede unghiulare, de 1-2 cm, de culoare galbenă-roșcată, cu un contur clorotic și cu un exudat pe partea inferioară. Pe tulpini, petele au aspectul unor dungi alungite, cafenii-roșcate. Pe păstăi apar pete circulare adâncite de culoare verde-gălbuie. La suprafață acestor pete se constată un exudat, care cu timpul se usucă, luând aspect lucios. De pe păstăi atacul trece pe boabe.
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare T1,T2 la cultură de fasole cu:
1. BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha;
2. MERPAN 80 WDG – 0,9 kg/ha.
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Măsuri alternative de combatere: folosirea de sămânța sănătoasă, rotația culturii, distrugerea resturilor vegetale după recoltare.
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
Perioada optimă de tratament: T1 – după rasarirea culturii, în faza de cotiledoaneprimele două frunze adevărate formate; T2 – înainte de înflorit.
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoza şi Avertizare,
Stana Marius

2 Thoughts to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM (antracnoză), XANTHOMONAS CAMPESTRIS p.v. phaseoli (arsura comună). COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM (antracnoză) ciupercă rezistă în resturile de plante bolnave și semințe. În semințe, ciupercă poate supravetui 5 ani, această fiind principala cale de transmitere a ciupercii de la un an la altul. Extinderea bolii este favorizată de precipitații se de temperaturi cuprinse între 13 și 27ºC. Boală se manifestă în toate fazele de vegetație, pe toate organele plantei. Pe cotiledoane, imediat după răsărire, apar leziuni circulare sau alungite,  » Mai multe detalii […]

  2. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM (antracnoză), XANTHOMONAS CAMPESTRIS p.v. phaseoli (arsura comună). COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM (antracnoză) ciupercă rezistă în resturile de plante bolnave și semințe. În semințe, ciupercă poate supravetui 5 ani, această fiind principala cale de transmitere a ciupercii de la un an la altul. Extinderea bolii este favorizată de precipitații se de temperaturi cuprinse între 13 și 27ºC. Boală se manifestă în toate fazele de vegetație, pe toate organele plantei. Pe cotiledoane, imediat după răsărire, apar leziuni circulare sau alungite, de culoare brun-negricioasă, adâncite în țesuturi,… Citeste mai mult […]

Leave a Comment