OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor de natură micotica și bacteriană: monilioze, (Monilinia spp.), pătarea roşie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum), băşicarea frunzelor de piersic, (Taphrina deformans), ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor (Coryneum b., Xanthomonas spp.), arsură bacteriană (Pseudomonas spp.) și a dăunătorilor: insecte defoliatoare, afide, viermele prunelor – G2 (Laspeyresia funebrana) care pot cauza pierderi importante la speciile sâmburoase.
Pentru prevenire şi combatere la specia prun se vor efectua 2 tratamente utilizând una din combinațiile de produse:
1. KARATE ZEON – 0,015% + ORIUS 25 EW – 0,75 – 1,0 l /ha;
2. CORAGEN – 100 ml/ha + TOPSIN 70 WDG – 0,07%;
3. DELEGATE – 0,3 kg/ha + SIGNUM – 0,05%;
4. LASER 240 SC – 0,6 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 l/ha;
5. FASTER 10 CE – 0,025% + CHORUS 50 – 0,75 kg/ha;
6. DELTAGRI – 0,3 l/ha + SCORE 250 EC – 0,02%;
7. JACKPOT 2,5 EC – 0,3 – 0,7 l/ha + SYLLIT 400 SC – 1,3 l/ha.
Perioada optimă de tratament: 15.07 – 18.07.2021.
Al doilea tratament se repetă la interval de 6-8 zile, dacă în această perioada sunt temperaturi medii zilnice de 20-22˚C sau la 9-10 zile când după primul tratament sunt temperaturi medii zilnice de 16-18˚C, folosind o altă combinație de produse.
La speciile de piersic şi cais se vor efectua 2 tratamente fitosanitare pentru prevenirea şi combaterea moniliozelor, băşicarea frunzelor de piersic, afidelor, insectelor defoliatoare, care pot cauza pierderi importante în livezile de piersic şi cais, utilizând una din combinațiile de produse:
1. SCORE 250 EC – 0,02% + CORAGEN – 175 ml/ha;
2. SYLLIT 400 SC – 0,2% + DELEGATE – 0,3 kg/ha;
3. TOPSIN 70 WDG – 0,07% + KARATE ZEON – 0,015%;

Perioada optimă de tratament: 15.07 – 18.07.2021;

Al doilea tratament se repetă la 8 – 9 zile după primul.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-deeco-conditionalitate – în – domeniul-fitosanitar.html) Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.

Șef birou,
Stana Marius

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. Oare ?

    Piretroidele nu se folosesc pe căldura asta !

Dă-i un răspuns lui Oare ? Anulează răspunsul