OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor de natură micotică și bacteriana: monilioze, (Monilinia spp.), pătarea roşie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum), băşicarea frunzelor de piersic, (Taphrina deformans), ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor (Coryneum b., Xanthomonas spp.), arsura bacteriana (Pseudomonas spp.) și a dăunătorilor: insecte defoliatoare, afide, viermele prunelor – G1 (Laspeyresia funebrană) care pot cauza pierderi importante la speciile sâmburoase.
Pentru prevenire şi combatere la specia prun se vor efectua doua tratamente utilizând una din combinațiile de produse:
1. KARATE ZEON – 0,015% + ORIUS 25 EW – 0,75 – 1,0 l/ha + CAPTAN 80 WDG – 0,15%;
2. CORAGEN – 100 ml/ha + TOPSIN 70 WDG – 0,07%;
3. DELEGATE – 0,3 kg/ha + SIGNUM – 0,05%;
4. LASER 240 SC – 0,6 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 l/ha;
5. DECIS 25 WG – 0,03 %+ CHORUS 50 – 0,75 kg/ha;
6. FASTER 10 CE – 0,025% + FOLICUR SOLO 250 EW – 0,75 l/ha;
7. DELTAGRI – 0,25 – 0,3 l/ha + SCORE 250 EC – 0,02%.
Perioada optimă de tratament: 29.05.2021 – 02.06.2021.
Al doilea tratament se repetă la 8 – 9 zile după primul, daca sunt temperaturi medii de 18 – 22ºC sau au urmat imediat ploi care au spălat produsele. Dacă timpul este rece după primul tratament (dar fară ploi), intervalul dintre cele două tratamente vă fi mai aproape de 15 zile.
La speciile de piersic şi cais se vor efectua două tratamente fitosanitare pentru prevenirea şi combaterea moniliozelor, băşicarea frunzelor de piersic, afidelor, insectelor defoliatoare, care pot cauza pierderi importante în livezile de piersic şi cais, utilizând una din combinațiile de produse:
1. SCORE 250 EC – 0,02% + DELEGATE – 0,3 kg/ha;
2. TOPSIN 70 WDG – 0,07% + CORAGEN – 175 ml/ha.

Perioadă optimă de tratament: 29.05.2021 – 02.06.2021;
Al doilea tratament se repeta la 8 – 9 zile după primul.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu ppp, se vor lua masurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protecția famillilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat intre Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Luați masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – în – domeniulfitosanitar.html) Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment