OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: Buletin de avertizare

Ca urmare a condițiilor climatice din ultima perioadă, recomandam să se efectueze tratament la speciile sâmburoase (cais, piersic, cireș, vișin, prun), pentru prevenirea infecțiilor produse de bolile de natura micotică și bacteriană: monilioze, (Monilinia spp.), pătarea roşie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum), băşicarea frunzelor de piersic (Taphrina deformans), ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor (Coryneum b., Xanthomonas spp.), arsura bacteriană (Pseudomonas spp.), folosind unul din următoarele produse de protecția plantelor:
CUPROXAT FLOWABLE – 0,35% (Kopferol – a doua denumire comercială);
CUPROFIX ULTRA – 0,75 – 1,25 kg/ha;
VITRA 50 WP – 1,5 – 2,0 kg/ha (Cupridin – a doua denumire comercială);
BOUILLIE BORDELAISE WDG – 0,5%;
ZEAMA BORDELEZA TIP ,,MIF” – 0,5%.
Pentru combaterea dăunătorilor care pot fi prezenți în livada în această perioadă – gărgărița mugurilor (Sciaphobus squalidus), PED – ul fiind de 5 gărgărițe /m ramură de anul II recomandăm să se adauge în soluția de stropit un insecticid:
POLECI – 30 – 50 ml/hl apa (0,03 – 0,05%) sau
JACKPOT 2,5 EC – 1,0 l/ha (DELTASAP 2,5 EC – a doua denumire comercială)
Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului este: la piersic și cais: – în fenofaza de dezmugurit (buton verde) și sfârșitul fenofazei de buton roz; la prun , cireș, vișin: – în fenofaza de dezmugurit (buton verde) și sfârșitul fenofazei de buton alb
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsuri ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat intre Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați prevederile legale privind depozitarea, manipularea și utilizarea ppp. Pentru o mai buna informare accesați Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – în – domeniul-fitosanitar.html)
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment