OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor la viţa de vie: mană (Plasmopara viticola), fainare (Uncinula necator), putregaiul negru (Guignardia bidweli), escorioza (Guignardia baccae), acarieni eriofizi și tetranichizi.
Pentru prevenire și combatere, recomandăm efectuarea unui tratament folosind unul din produsele sau amestecuri de mai jos:
1. CABRIO TOP – 1,5 – 2 kg/ha;
2. KSAR VITIS – 0,3 – 0,4 kg/ha + DITHANE M – 45 – 0,2 %;
3. UNIVERSALIS 593 SC – 2,0 l/ha;
4. RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 2,5 kg/ha + TOPSIN 70 WDG – 1,0 kg/ + SWITCH 62,5 WG – 0,6 – 1,0 kg/ha;
5. MELODY COMPACT 49 WG – 1,5 kg/ha + TOPSIN 70 WDG – 1,0 kg/ + TELDOR 500 SC – 1,0 l/ha;
6. FLINT MAX 75 WG – 0,160 kg/ha + CAPTAN 80 WDG – 1,250 kg/ha;
7. EQUATION PRO – 0,4 kg/ha + ORIUS 25 EW – 0,4 l/ha + CANTUS – 1,0 – 1,2 kg/ha;
8. ARMETIL M – 2,5 kg/ha + SYSTHANE FORȚE – 0,01 % + SWITCH 62,5 WG – 0,6 – 1,0 kg/ha.
Pentru combaterea acarienilor eriofizi și tetranichizi (PED = 5 – 6 acarieni/frunză) se va folosi:
ENVIDOR – 0,4 l/ha sau
VERTIMEC 1,8% EC – 0,8 – 1,0 l/ha sau
NISSORUN 10 WP – 0,5 kg/ha sau
ORTUS 5 SC – 0,5 l/ha.
Perioada optimă de tratament: 17.07 – 20.07.2020.
Tratamentul se repetă la 8 – 10 zile în funcție de condițiile climatice, folosind un alt produs sau amestecuri de produse.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment