OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante la culturile crucifere (varza de vară, varza de toamnă, conopida, gulii). Pentru combatere, pe parcelele unde se semnalează prezența Musculiţei albe a verzei (Aleyrodes brassicae), Musca verzei (Chortophila brassicae), Puricelui verzei (Phyllotreta atra), Buha verzei (Mamestra brassicae), Păduchelui cenușiu (Brevicoryne brassicae), Ploșnița roșie a verzei (Eurydema ornată), Fluturelui alb al verzei (Pieris brassicae), se recomandă să se efectueze tratament, folosind unul din următoarele insecticide sau combinații:
1. MOVENTO 100 SC – 0,750 l/ha;
2. BENEVIA – 0,75 l/ha + FASTAC ACTIVE – 0,3 l/ha
3. CORAGEN – 125 ml/ha + KARATE ZEON – 0,015% ( 0,09 l/ha);
4. MOSPILAN 20 SG (Krima 20 SC – a două denumire comercială ) – 0,025% (0,150 kg/ha p.c. );
5. KARATE ZEON – 0,015% ( 0,09 l/ha);
6. LASER 240 SC – 0,03%;
7. FASTER 10 CE – 0,03%.
Perioada optimă de tratament este la 2-3 zile după eclozarea primelor larve ale fluturelui alb și de buhă , PED (Pragul economic de daunare ) fiind de 2 larve/plantă la Buhă și Fluturele alb, 5 -10 afide/plantă în cazul păduchilor cenușii, sub 10 ploșnițe/m² în cazul Plosnitei roșii. Pe parcelele unde sunt prezente plosnitele, coloniile de păduchi cenușii, musculitele, se intervine imediat.
Tratamentul se repetă la un interval de 8-10 zile, folosind un produs cu o altă substanță activă.
Pentru prevenirea atacului de boli, respectiv patarea albă, alternarioza, mâna, fainarea, putregaiul, albumeală, recomandăm că în soluția de stropit să se adauge unul din fungicide :
1. ORTIVA TOP – 1,0 l/ha ;
2. AMISTAR – 0,75 – 1 l/ha ;
3. LUNA EXPERIENCE – 0,9 l/ha + DITHANE M – 45 – 0,2%.
Pentru o mai bună aderența a insecticidului pe plantă, se recomandă, adăugarea în soluția de stropit un adeziv.
Tratamentul se va repetă la interval de 7 – 10 zile în funcție de remanentă produsului folosit și de condițiile climatice.
Pentru combaterea melcilor prezenți în această perioada în culturi recomandăm să se aplice, prin împrăștiere la suprafață solului, pe rândul de plante, fără să se încorporeze
AGROSAN B – 15 kg/ha sau
IRONMAX PRO – 7,0 kg/ha
Atenție! Granulele nu trebuie să ajungă între frunzele căpățânilor sau inflorescentei în formare.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-deeco-conditionalitate – în – domeniul-fitosanitar.html)
Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment