OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante în plantațiile de pomi fructiferi. Păduchele din San-Jose este un dăunător polifag, considerat cel mai păgubitor dăunător al livezilor pomicole și arbuștilor fructiferi. Dintre arbuști, cel mai puternic atacă coacazul și agrisul, care constituie adevărate focare de înmulțire a daunatorului. Pomii atacați și netratati au frunzișul mic, îngălbenit, dau recolte mici cu fructe de cea mai slabă calitate, fără valoare comercială. Atacul pe fructe este foarte des întâlnit sub formă de pete roșii – vişinii, circulare, larvele fiind frecvent localizate în zona caliciului și a pedunculului.
Pentru prevenire şi combatere se vor efectua 2 tratamente utilizând una din combinațiile de produse care au efect asupra Paduchelui din San-Jose – G1, paduchelui lânos, afidelor, rapanului și făînării în plantațiile de măr și par, patarii roșii, moniliozei, ciuruirilor, în plantațiile de prun, cais și piersic:
1. CALYPSO 480 SC – 0,02% + TOPSIN 70 WDG – 0,07%;
2. DELTAGRI – 0,45 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,75 l/ha;
3. JUVINAL – 0,05% + STROBY DF – 0,2 kg/ha + DITHANE M 45 – 0,2%;
4. PROXIMO – 0,05% + SCORE 250 EC – 0,02%;
5. POLECI – 0,05 – 0,075% + ORIUS 25 EW – 0,05 – 0,1%;
6. MOSPILAN 20 SG – 0,025 – 0,03 % (0,375 – 0,450 kg/ha) + MACCANI – 2,5 kg/ha + CAPTAN 80 WDG – 0,15%;
Tratamentul al doilea se repetă la 7 – 9 zile când temperatura medie zilnică este mai mare de 20˚C și la 10 – 15 zile când este timp mai rece.
În livezile atacate cu focul bacterian al rozaceelor, după eliminarea lăstarilor bolnavi, se va face tratament cu unul din următoarele produse;
SERENADE ASO – 4,0 – 8,0 l/ha sau
BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha sau
CUPROFIX ULTRA – 0,75 – 1,25 kg/ha sau
CUPROXAT FLOWABLE – 0,35% sau
FLOWBRIX – 3,750 l/ha.
În plantațiile unde densitatea acarienilor este de 5 –10 pe o frunză se va folosi unul din acaricide:
1. ENVIDOR 240 SC – 0,6 l/ha;
2. NISSORUN 10 WP – 0,3 – 1,0 kg/ha;
3. ORTUS 5 SC – 0,1% (1,0 l/ha);
4. VERTIMEC 1,8 % EC – 0,75 – 1,125 l/ha;
5. MILBEKNOCK EC – 0,05 %.
Volumul de soluție la ha este de 1500 l pentru specia măr și 1000 l/ha la restul speciilor.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 20.06.2020 – 25.06.2020

În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-deeco-conditionalitate – în – domeniul-fitosanitar.html) Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment