OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor de natură micotică și bacteriană: rapănul mărului produs de ciupercă Venturia inaequalis, făinarea produsă de ciupercă Podosphaera leucotricha, focul bacterian al rozaceelor, produs de bacteria Erwinia amylovora, și a dăunătorilor: insecte defoliatoare, afide, viermele merelor și perelor – G1(Carpocapsa pomonella) care pot cauza pierderi importante la culturile de măr și păr.
Pentru prevenire şi combatere se vor efectua două tratamente utilizând una din combinațiile de produse:
1. KARATE ZEON – 0,015% + ORIUS 25 EW – 0,75 l/ha;
2. CORAGEN – 150 ml/ha + TOPSIN 70 WDG – 0,07%;
3. CALYPSO 480 SC – 0,02% + MACCANI – 2,5 kg/ha;
4. DELTAGRI – 0,375 – 0,45 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,75 l/ha;
5. DECIS 25 WG – 0,045 kg/ha + STROBY DF – 0,2 kg/ha;
6. FASTER 10 CE – 0,025% + FOLICUR SOLO 250 EW – 0,6 l/ha;
7. LASER 240 SC – 0,9 l/ha + SCORE 250 EC – 0,2 l/ha;

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 05.06.2020 – 09.06.2020

Al doilea tratament se repetă la 8 zile după primul, dacă sunt temperaturi medii de 18 – 22ºC sau au urmat imediat ploi care au spălat produsele. Dacă timpul este rece (cu temperaturi mai scăzute noaptea), tratamentul se repetă la 9 – 14 zile.
Pe parcelele unde se semnalează acarieni, PED –ul (pragul economic de daunare) este de 5 forme mobile/frunză, se va folosi un acaricid:
VERTIMEC 1,8% EC – 0,75 – 1,125 l/ha sau
MILBEKNOCK EC – 0,05% sau
NISSORUN 10 WP – 1,0 kg/ha sau
ORTUS 5 SC – 0,1 %.
În livezile atacate cu focul bacterian al rozaceelor, după eliminarea lastarilor bolnavi, se va face tratament cu unul din următoarele produse cuprice;
BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha sau
CUPROFIX ULTRA – 0,75 – 1,25 kg/ha sau
CUPROXAT FLOWABLE – 0,35% sau
FLOWBRIX – 3,750 l/ha
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniulfitosanitar.html) Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment