OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor foliare și ale tulpinii (făinare, rugini, septorioza, pătarea în ochi a tulpinii, fuzarioza, înnegrirea cerealelor) la culturile de cereale păioase (grâu, orz, ovăz, triticale).
Pentru prevenire și combatere, recomandăm aplicarea a două tratamente, folosind unul din produsele de protecție a plantelor:
AMISTAR (MIRADOR 250 SC a două denumire comercială ) – 0,75 – 1,0 l/ha;
ORIUS 25 EW – 0,5 l/ha;
EVOLUS – 1,0 l/ha;
TOPSIN 70 WDG – 1 kg/ha;
MIRAGE 45 EC – 1,0 l/ha;
IMPACT 25 SC– 0,5 l/ha;
ZAKEO XTRA – 0,75 l/ha;
ZANTARA – 1,2 l/ha.
Pe parcelele unde se semnalează ploșnița cerealelor (Eurygaster sp.), PED-ul fiind de 5 adulți /m², și gândacul avazului (Oulema melanopa), PED-ul fiind de 10 adulți/m², în soluția de stropit se adaugă unul din insecticide :
ALFAMETRIN 10 EC – 0,10 l/ha;
DelCaps 050 CS – 0,1 l /ha;
LAMDEX EXTRA – 0,3 kg/ha
KAISO SORBIE 5 EG – 0,15 kg/ha;
KARATE ZEON – 0,150 l/ha;
FASTER 10 CE – 150 ml/ha;

Perioada optimă de tratament:
Tratamentul I – se aplică în faza fenologică de al doilea nod format;
Tratamentul II – se aplică în faza fenologică de inspicare.

În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniulfitosanitar.html)
Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment