OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea dăunătorului Anthonomus pomorum (Gărgărița florilor) care poate cauza pierderi importante la culturile de măr și par.
Produse recomandate pentru tratamentul chimic:
CALYPSO 480 SC – 0,3 l/ha ( 0,02% sau POLECI 30 – 50 ml/hl apă ( 0,03 – 0,05% ).
Tratamentul se asociază cu cel pentru combaterea făinării și pentru reducerea rezervei unor boli: rapăn, boli de scoarță, focul bacterian al rozaceelor, folosind un produs pe baza de sulf:
– MICROTHIOL SPECIAL – 0,3% sau THIOVIT JET 80 WG – 5,0 – 8,0 kg/ha sau KUMULUS DF – 0,3% în amestec cu un produs cupric:
– CUPROXAT FlOWABLE – 0,35% (KUPFEROL – a două denumire comercială) sau CUPROFIX ULTRA – 0,75 – 1,25 kg/ha sau BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha sau ZEAMĂ BORDELEZĂ TIP ,,MIF” – 0,5% (7,5 kg/ha) sau AIRONE SC – 3,0 l/ha sau BADGE WG – 2,9 kg/ha.
Perioada optimă de tratament: 19.03 – 23.03.2020;
Tratamentele vor începe în livezile cu soiuri precoce, când 10-15% din mugurii florali sunt dezmuguriţi (bracteele sunt distanțate și la vârf se vede ușor culoarea verde –argintiu) și se vor încheia în următoarele 6 zile. Tratamentul se va repeta pe parcelele unde intervine o ploaie înainte ca pomii să se zvânte (în mai puțin de ½ ora).
Perioada efectuării tratamentului se prelungește cu numărul de zile nefavorabile efectuării acestuia (ploi, temperaturi scăzute, 1-5°C, lapoviță, zăpadă, etc.) Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsuri ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep.
Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Şef birou
Stana Marius

Leave a Comment