OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: Buletin de avertizare

Tratamentele din perioada repausului vegetativ în plantațiile pomicole au importantă foarte mare în reducerea (combaterea) dăunătorilor care iernează sub sau pe scoarța pomilor: păduchi țestoși, ouă de acarieni, afide, cotari, psilide, în reducerea rezervei de ciuperci fitopatogene (rapăn, la măr și par, monilioze la toate speciile pomicole, ciuruirea frunzelor la sâmburoase, bășicarea frunzelor la piersic, pătarea roșie a frunzelor la prun etc.) cât și a bacteriozelor.
Pentru combaterea agenților fitopatogeni este recomandat să se folosească unul din următoarele produse:
– CUPROFIX ULTRA – 3,5 – 6,0 kg/ha la speciile semintoase (măr, păr, gutui); 6,0 kg la speciile sâmburoase (prun, cais, piersic, cireș, vișin); 1,6 – 2,4 kg la nuc și alun;
– ALCUPRAL 50 PU – 0,2% ( 2 kg/ha măr, prun, cireș, vișin, piersic, cais) – 0,3% (4,5 kg/ha prefloral gutui și 3 kg/ha în 1000 l apă par);
– CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL – a două denumire comercială) – 0,35%;
– AIRONE SC – 3,0 l/ha (măr, păr, gutui) – 3,5 l/ha (piersic, nectarin) – 4,0 l/ha (prun, cais, cireș)
– ZEAMĂ BORDELEZĂ tip „MIF” – 0,5%;
– BADGE WG – 2,9 kg/ha (măr, păr, gutui) – 3,5 kg/ha (piersic, nectarin) – 3,9 kg/ha (prun, cais, cireș);
– BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha (măr, păr, gutui) – 5 kg/ha (prun, piersic, cireș, vișin) cu specificarea că tratamentul cu produsul cupric să se facă imediat după efectuarea igienei fitosanitare și a tăierilor de fructificare, pentru a proteja rănile produse, împotriva infestării cu boli de scoarță și lemn, în special cu bacteria care produce focul bacterian al rozaceelor.
Pentru combaterea dăunătorilor amintiți mai sus, se va folosi unul din următoarele insecticide:
– MOSPILAN 20 SG – 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant sau
– JUVINAL 10 EC – 0,1% (doar larve hibernante de San – Jose´) sau
– OVIPRON TOP – 2500 ml/100 l apă sau 1500 ml/100 l apă în amestec cu un insecticid.
Tratamentul cu insecticid se va efectua până la umflarea mugurilor.
MĂSURI PRELIMINARE DETERMINANTE ÎN REUȘITĂ TRATAMENTELOR:
– Defrișarea (arderea) vegetației ierboase și arbustoide din plantație.
– Adunarea frunzelor și a fructelor căzute din anul trecut( unde este posibil).
– Efectuarea tăierilor de formare, corecție, întreținere sau fructificare.
– Alte măsuri de igienă fitosanitara (eliminarea drajonilor, a fructelor mumificate din coroana, a cuiburilor de omizi, etc ). Toate resturile vegetale rezultate se adună și se ard, pe loc, în livada.
– Ramurile atacate (sau suspecte) de focul bacterian se elimina prin tăierea lor la 50 cm sub zona uscată, în lemn aparent sănătos (bacteria nu iernează în lemnul uscat, ci în zona „verde”, aparent sănătoasă). În acest caz, al pomilor afectați de focul bacterian, uneltele – foarfeci, fierăstrău, se vor dezinfecta, în mod obligatoriu, la trecerea de la un pom la altul cu spirt medicinal sau alcool denaturat.Dezinfecția uneltelor se face și după încheierea tăierilor.
– Ramurile rezultate precum și pomii defrișați datorită atacului de foc bacterian generalizat se adună și se ard, pe loc, în livada.
– Pomii se vor îmbăia cu soluția de stropit, inclusiv tulpină. Vom insistă asupra rănilor rezultate în urmă tăierilor.
– Tratamentele se vor efectua în zilele cu temperaturi peste 5°C, pe timp liniștit, fără vânt, când pomii sunt zvantati.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Alte recomandări:
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați prevederile legale privind depozitarea, manipularea și utilizarea ppp. Pentru o mai bună informare accesați Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniul-fitosanitar.html)
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa : http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Alte articole

Leave a Comment