Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor: rapănul mărului produs de ciuperca Venturia inaequalis, făinarea produsă de ciuperca Podosphaera leucotricha, și a dăunătorilor: insecte defoliatoare, afide, viermele merelor și perelor, acarieni. Majoritatea pagubelor sunt determinate de larvele generației a doua a Viermelui merelor (Carpocapsa pomonella), care în anii favorabili ajung să atace 80 – 90% din fructe.
Aceste fructe se coc înainte de vreme, neputându-se hrăni cad, o parte putrezesc, o parte, atacate mai târziu, rămân în pom, dar au o valoare comercială scăzută. Fructele mature atacate nu se pot păstra, pentru că prin galerii pătrund diferite microorganisme ce determină putrezirea.
Pentru prevenire şi combatere se vor efectua 2 tratamente utilizând una din combinațiile de produse:
1. KARATE ZEON – 0,015% + ORIUS 25 EW – 0,75 l/ha;
2. NOVADIM PROGRESS – 0,075 – 0,1% + TOPSIN 70 WDG – 0,07%;
3. CALYPSO 480 SC – 0,02% + MACCANI – 2,250 kg/ha;
4. DELTAGRI – 0,375 – 0,4 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,75 l/ha;
5. PYRINEX QUICK – 1,5 l/ha + STROBY DF – 0,2 kg/ha;
6. FASTER 10 CE – 0,025% + FOLICUR SOLO 250 EW – 0,6 l/ha;
7. LASER 240 SC – 0,9 l/ha + SCORE 250 EC – 0,2 l/ha;
8. PROTEUS OD 110 – 0,750 l/ha + STROBY DF – 0,2 kg/ha.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 20.07-24.07.2019
Al doilea tratament se repetă la interval de 6-8 zile, când în această perioada sunt temperaturi medii zilnice de 20-22˚C sau la 9-10 zile când după primul tratament sunt temperaturi medii zilnice de 16 – 18˚C, folosind o altă combinație de produse.
Pe parcelele unde se semnalează acarieni, PED –ul (pragul economic de dăunare) este de 5 forme mobile/frunză, se va folosi un acaricid:
VERTIMEC 1,8% EC – 0,75 – 1,125 l/ha sau
MILBEKNOCK EC – 0,05% sau
NISSORUN 10 WP – 1,0 kg/ha sau
ORTUS 5 SC – 0,1 %.
În livezile atacate cu focul bacterian al rozaceelor, după eliminarea lăstarilor bolnavi, se va face tratament cu unul din următoarele produse cuprice;
BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha sau
FUNGURAN OH 50 WP – 0,04% sau
CUPROXAT FLOWABLE – 0,35% sau
FlOWBRIX – 3,750 l/ha.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
Stana Marius

Leave a Comment