Oficiul Fitosanitar Sălaj – BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea ciupercilor din fam. Peronosporaceae, care induc boli la plante cunoscute sub numele de mane, precum și pentru apariția și dezvoltarea dăunătorilor, care pot produce pierderi considerabile de recoltă sau chiar să compromită culturile de legume: cartof, tomate, vinete, ardei, ceapă, usturoi și castraveți. Perioadele ploioase urmate de temperaturi mari și umiditate atmosferică mare sunt foarte favorabile atacului.
Pentru prevenirea și combaterea infecțiilor produse de agenții patogeni: mana solanaceelor (Phytophthora infestans), mana ardeiului (Phytophthora capsici), mana cucurbitaceelor (Peronospora cubensis), mana cepei (Perenospora destructor) și pătarea brună a frunzelor (Alternaria porri ), la culturile de cartof, tomate, vinete, ardei, ceapă, usturoi și castraveți se recomandă că în această perioada, să se efectueze un tratament chimic folosind unul din următoarele fungicide cu acțiune de contact, preventivă :
– VONDOZEB 75 DG – 2 -2,5 kg/ha sau
– POLYRAM DF – 1,8 kg/ha sau
– ALCUPRAL 50 PU – 4,0 – 5,0 kg/ha sau
– BRAVO 500 SC – 2,0 l/ha, sau una din combinațiile de produse cu acțiune
sistemică, preventivă care controlează și putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) ;
– AMISTAR – 0,75 – 1 l/ha + SWITCH 62,5 WG – 0,08 – 1 kg/ha sau
– ORTIVA OPTI – 2,0 – 2,5 l/ha + SWITCH 62,5 WG – 0,08 – 1 kg/ha sau
– MELODY COMPACT 49 WG – 2 kg/ha + TELDOR 500 SC – 0,8 l/ha sau
– CABRIO TOP – 1,5 – 2 kg/ha + TELDOR 500 SC – 0,8 l/ha sau
– ALIETTE 80 WG – 0,2% (2,0 kg/ha) + TELDOR 500 SC – 0,8 l/ha sau
– CURZATA MANOX – 2,5 kg/ha + TELDOR 500 SC – 0,8 l/ha sau
– RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 2,5 kg/ha + SWITCH 62,5 WG – 0,08 – 1 kg/ha
sau un fungicid cu acțiune sistemică preventivă și curativă în cazul în care boala se manifestă pe plante (la început pete mici, gălbui, cu un contur difuz și mai numeroase la marginea foliolelor, care se măresc treptat, devin brune, iar în dreptul petelor pe partea inferioară a frunzelor se observă un puf foarte fin albicios):
– ORTIVA TOP – 1,0 l/ha sau una din combinațiile de produse cu acțiune sistemică preventivă și curativă care controlează și putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea);
– INFINITO 687,5 SC – 1,4 l/ha + TELDOR 500 SC – 0,8 l/ha sau
– PERGADO MZ – 2,0 – 2,5 kg/ha + TELDOR 500 SC – 0,8 l/ha
Pe parcelele unde plantele de ardei, tomate, vinete, castraveți prezintă simptome de ofilire în soluţia de stropit se adaugă produsul TOPSIN 70 WDG – 0,05 – 0,1 % (0,5 l/plantă). Tratamentul este obligatoriu la culturile din spații protejate (unde ciupercile de tip Fusarium, Verticillium sunt mai frecvente). Tratamentul se repetă la 7 – 10 zile, în funcție de condițiile climatice.
Condițiile climatice au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea tripsilor, afidelor și acarienilor la cultura de tomate, vinete, ardei și castraveți. La semnalarea atacului, pentru combaterea acestora, se recomandă să se aplice două tratamente fitosanitare la interval de 8-10 zile, folosind una din cobinatiile de produse : VERTIMEC 1,8 EC – 0,1% + ACTARA 25 WG – 0,02% (0,2 kg/ha); ORTUS 5 SC – 0,1% (1 l p.c./ha) + MOSPILAN 20 SP – 0,025%; MILBEKNOCK EC – 0,075% + LASER 240 SC – 0,05%; NISSORUN 10 WP – 0,4- 1,0 kg/ha + MATCH 050 EC – 0,2% ; INVERT 1,8 EW – 0,5 – 1,0 L/HA + MATCH 050 EC – 0,2% .
Produsele ACTARA și MATCH sunt omologate doar pentru spații protejate.
Pe parcelele unde se constată prezența adulților sau larvelor Gandacului din
Colorado (5 – 10 larve /plantă sau un gândac la 4 – 5 tufe), tratamentul se complexează cu unul din insecticide: CALYPSO 480 SC – 0,08 l/ha; LASER 240 SC – 0,1 l/ha; PROTEUS OD 110 – 0,4 l/ha; CORAGEN – 50,0 ml/ha ; PYRINEX QUICK – 1,0 l/ha
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
Stana Marius

Leave a Comment