Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor la viţa de vie: mană (Plasmopara viticolă), făinare (Uncinula necator), putregaiul negru (Guignardia bidweli), escorioza (Guignardia baccae), acarieni eriofizi și tetranichizi.
Pentru prevenire și combatere, recomandăm efectuarea unui tratament folosind unul din produsele sau amestecuri de mai jos:
1. RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP – 3,0 kg/ha + TOPSIN 70 WDG – 1,0 kg/;
2. ARMETIL COBRE – 2,5 kg/ha + SWITCH 62,5 WG – 0,6 -1,0 kg/ha ;
3. MELODY COMPACT 49 WG – 1,5 kg/ha + TOPSIN 70 WDG – 1,0 kg/ha;
4. ARMETIL M – 2,5 kg/ha + CANTUS – 1 – 1,2 kg/ha
5. FLINT MAX 75 WG – 0,160 kg/ha + FOLPAN 80 WDG – 1,5 kg/ha
6. CABRIO TOP – 1,5 – 2 kg/ha ;
7. EQUATION PRO – 0,4 kg/ha + SWITCH 62,5 WG – 0,6 – 1,0 kg/ha ;
8. UNIVERSALIS 593 SC – 2,0 l/ha.
9. POLYRAM DF – 0,2 % + CHORUS 75 WG – 0,5 kg/ha.
Pentru combaterea acarienilor eriofizi și tetranichizi (PED = 5 – 6 acarieni/frunză) se va folosi:
ENVIDOR – 0,4 l/ha sau
VERTIMEC 1,8% EC – 0,8 – 1,0 l/ha sau
NISSORUN 10 WP – 0,5 kg/ha sau
ORTUS 5 SC – 0,5 l/ha.
Perioada optimă de tratament: 21.06 – 24.06.2019.
Tratamentul se repetă la 7 – 10 zile în funcție de condițiile climatice, folosind un alt produs sau amestecuri de produse.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep.
Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Alte recomandări:
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniulfitosanitar.html)
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
Stana Marius

Leave a Comment