Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante în plantațiile de pomi fructiferi. Păduchele din San-Jose este un dăunător polifag, considerat cel mai păgubitor dăunător al livezilor pomicole și arbuștilor fructiferi. Dintre arbuști, cel mai puternic atacă coacăzul și agrişul, care constituie adevărate focare de înmulțire a dăunătorului. Pomii atacați și netrataţi au frunzișul mic, îngălbenit, dau recolte mici cu fructe de cea mai slabă calitate, fără valoare comercială. Atacul pe fructe este foarte des întâlnit sub formă de pete roșii – vişinii, circulare, larvele fiind frecvent localizate în zona caliciului și a pedunculului. Pentru prevenire şi combatere se vor efectua 2 tratamente utilizând una din combinațiile de produse care au efect asupra Paduchelui din San-Jose – G1, paduchelui lânos, afidelor, rapanului și făinarii în plantațiile de măr și par, patarii roșii, moniliozei, ciuruirilor, în plantațiile de prun, cais și piersic:
1. CALYPSO 480 SC – 0,02% + TOPSIN 70 WDG – 0,07%;
2. DELTAGRI – 0,45 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,75 l/ha;
3. PYRINEX QUICK – 0,1% + STROBY DF – 0,2 kg/ha + DITHANE M 45 – 0,2%;
4. NURELLE D 50/500 EC – 0,08% + SCORE 250 EC – 0,02%;
5. POLECi – 0,05 – 0,075% + ORIUS 25 EW – 0,05 – 0,1%;
6. PYRINEX QUICK + FOLICUR SOLO 250 EW – 0,6 – 0,75 L/ha;
7. MOSPILAN 20 SG – 0,025 – 0,03 % (0,375 – 0,450 kg/ha) + MACCANI – 0,15 % + CAPTAN 80 WDG – 0,15%;
Tratamentul al doilea se repetă la 7 – 9 zile când temperatura medie zilnică este mai mare de 20˚C și la 10 – 15 zile când este timp mai rece.
În livezile atacate cu focul bacterian al rozaceelor, după eliminarea lastarilor bolnavi, se va face tratament cu unul din următoarele produse cuprice;
BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha sau
FUNGURAN OH 50 WP – 0,04% sau
CUPROXAT FLOWABLE – 0,35% sau
FLOWBRIX – 3,750 l/ha.
În plantațiile unde densitatea acarienilor este de 5 –10 pe o frunză se va folosi unul din acaricide :
1. ENVIDOR 240 SC – 0,6 l/ha ;
2. NISSORUN 10 WP – 0,03% ;
3. ORTUS 5 SC – 0,1% ( 1,0 l/ha ) ;
4. VERTIMEC 1,8 % EC – 0,75 – 1,125 l/ha ;
5. MILBEKNOCK EC – 0,05 %.
Volumul de soluție la ha este de 1500 l pentru specia măr și 1000 l / ha la restul speciilor.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 18.06.2019 – 22.06.2019.
În vederea asigurării protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii şi nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală şi 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu ppp.
Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
Stana Marius

Leave a Comment