Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante la culturile crucifere (varză de vară, varză de toamnă, conopidă, gulii). Pentru combatere, pe parcelele unde se semnalează prezența Musculiţei albe a verzei (Aleyrodes brassicae), Musca verzei (Chortophila brassicae), Puricelui verzei (Phyllotreta atra), Buha verzei (Mamestra brassicae), Păduchelui cenușiu (Brevicoryne brassicae), Ploșnița roșie a verzei (Eurydema ornată), Fluturelui alb al verzei (Pieris brassicae), se recomandă să se efectueze tratament, folosind unul din următoarele insecticide:
1. Eforia 045 ZC – 1-1,25 l/ha;
2. Movento 100 SC – 0,750 l/ha;
3. Actara 25 WG – 0,02% (120gr./ha) (600 l soluție/ha);
4. Mospilan 20 SG (Krima 20 SC – a două denumire comercială) – 0,025% (0,150 kg/ha p.c. );
5. Confidor Energy – 0,06% (0,36 l p.c/ha) administrare foliară;
6. Karate Zeon – 0,015% (0,09 l/ha);
7. Affirm – 1,5 kg/ha;
8. Laser 240 SC – 0,03%;
9. Mavric 2 F – 0,05% (0,3 l/ha în 600 l soluție/ha).
Perioada optimă de tratament este la 2-3 zile după eclozarea primelor larve ale fluturelui alb și de buha, PED (Pragul economic de dăunare) fiind de 2 larve/plantă la Buha și Fluturele alb, 5 -10 afide/plantă în cazul păduchilor cenușii, sub 10 ploșnițe/m² în cazul Ploşniţei roșii. Pe parcelele unde sunt prezente ploşniţele, coloniile de păduchi cenușii, musculiţele, se intervine imediat.
Tratamentul se repetă la un interval de 8-10 zile, folosind un produs cu o altă substanță activă.
Pentru o mai bună aderență a insecticidului pe plantă, se recomandă, adăugarea în soluția de stropit ca adeziv aracetul – 0,2%.
Pentru combaterea melcilor prezenți în această perioadă în culturi recomandăm să se aplice, prin împrăștiere la suprafața solului, pe rândul de plante, fără să se încorporeze, unul din produse:
1. Optimol 4 G – 15 kg/ha (150 gr./100m²);
2. Agrosan B – 15 kg/ha;
3. Mesurol 2 RB – 5 kg/ha (50 gr./100 m²).
Atenție! Granulele nu trebuie să ajungă între frunzele căpățânilor sau inflorescenţei în formare.
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa : http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parolă – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor
Nu se fac tratamente dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteză vântului depășește 4m/s și dacă insolația este puternică.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.
Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Alte articole

Leave a Comment