Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor la cultura de măr, păr și gutui. Rapănul mărului produs de ciupercă Venturia inaequalis se manifestă pe frunze şi mai puţin pe ramuri, compromiţând parţial sau total recolta dacă nu se aplică la timp măsurile de combatere. Focul bacterian al rozaceelor, produs de bacteria Erwinia amylovora, este o boală extrem de păgubitoare, putând distruge întregul pom în câteva luni de la infecție.
Pentru prevenirea şi combaterea rapănului şi focului bacterian al rozaceelor, se recomandă a se efectua tratament, în faza fenologică de răsfirare a inflorescenţei şi înfoiere a corolei – până la înflorit.
Tratamentul contează şi pentru: făinare produsă de ciupercă Podosphaera leucotricha, omizi minatoare şi defoliatoare. Tratamentul este obligatoriu fiind considerat tratament cheie, deoarece prin el se protejează frunzişul şi bobocii florali, contra infecţiilor primare din timpul înfloritului.
Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor patogeni şi a dăunătorilor mai sus menţionaţi se va aplica un tratament folosind un produs cupric, cu acțiune de contact:
– FUNGURAN OH 50 WP – 0,2% – 0,3% sau CUPROXAT FLOWABLE – 0,35% sau CUPROFIX ULTRA 0,75 – 1,25 kg/ha sau BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha sau ZEAMĂ BORDELEZĂ TIP ,,MIF” – 0,5% ( 7,5 kg/ha ) în amestec cu un produs pe baza de sulf:
– MICROTHIOL SPECIAL – 0,3% sau THIOVIT JET 80 WG – 0,3% sau sau KUMULUS DF – 0,3% sau SULPHUR 80 WG – 4,5 kg/ha sau unul din produsele cu acțiune sistemică:
1. CHORUS 75 WG – 0,02%;
2. SCORE 250 EC – 0,02%;
3. ORIUS 25 EW – 0,05%;
4. TOPSIN 70 WDG – 0,07%.
Pentru combaterea dăunătorilor în soluția de stropit se va adaugă un insecticid:
KARATE ZEON – 0,015% sau
NURELLE D 50/500 EC – 0,10% sau
AFFIRM – 3-4 kg/ha sau
Perioada optimă de tratament: – până la înflorit.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Alte recomandări:
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniulfitosanitar.html)
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
Stana Marius

Leave a Comment