Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor la cultură de măr, păr şi gutui.
Rapănul mărului produs de ciupercă Venturia inaequalis se manifestă pe frunze şi mai puţin pe ramuri, compromiţând parţial sau total recolta dacă nu se aplică la timp măsurile de combatere.
Focul bacterian al rozaceelor, produs de bacteria Erwinia amylovora, este o boală extrem de păgubitoare, putând distruge întregul pom în câteva luni de la infecţie.
Pentru prevenirea şi combaterea rapănului şi focului bacterian al rozaceelor, se recomandă a se efectua tratament, în faza fenologică de răsfirare a inflorescenţei şi înfoiere a corolei – până la înflorit.
Tratamentul contează şi pentru: făinare produsă de ciupercă Podosphaera leucotricha, omizi minătoare şi defoliatoare.
Tratamentul este obligatoriu fiind considerat tratament cheie, deoarece prin el se protejează frunzişul şi bobocii florali, contra infecţiilor primare din timpul înfloritului.
Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor patogeni şi a dăunătorilor mai sus menţionaţi se va aplică un tratament folosind un produs cupric:
– Funguran OH 50 WP – 0,2% – 0,3% sau Cuproxat Flowable – 0,35% sau Champion 50 WP – 0,2% – 0,3% sau Bouillie Bordelaise WDG – 7,5 kg/ha sau Zeamă Bordeleză TIP ,,MIF” – 0,5% ( 7,5 kg/ha ) în amestec cu un produs pe baza de sulf:
– Microthiol Special – 0,3% sau Thiovit JET 80 WG – 0,3% sau sau KUMULUS DF – 0,3% sau SULPHUR 80 WG – 0,3%.
Pentru combaterea dăunătorilor în soluţia de stropit se va adaugă un insecticid:
– DECIS MEGA 50 EW – 0,015% sau
– NURELLE D 50/500 EC – 0,10% sau
– AFFIRM 3-4 kg/ha sau
– INSEGAR 25 WG – 0,04% sau
– MATCH 050 EC – 0,1%
Perioada optimă de tratament: din 10 aprilie – până la înflorit.
Dacă în această perioadă intervin ploi sau temperaturi scăzute, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile nefavorabile.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parolă – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală şi 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Leave a Comment