Noi ajutoare financiare pentru fermierii sălăjeni: 1.000 de euro pentru 1.000 de metri pătrați cultivați cu legume

Fermierii sălăjeni vor putea beneficia de un nou tip de ajutor de la stat, de anul viitor. Pentru 1.000 mp cultivați cu castraveți, vinete sau ardei, vor putea primi 1.000 de euro, contravaloarea în lei.

Un solicitant poate beneficia de ajutor de minimis pentru maximum două culturi de legume în anul de cerere. Beneficiarii depun o cerere de înscriere în program, însoțită de documentele care atestă calitatea de producător, până cel târziu la data de 17 februarie (2020) inclusiv.

Beneficiarii acestui ajutor financiar pot fi: producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, valabil la data depunerii cererii; producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; producători agricoli persoane juridice.

Criterii de eligibilitate:

– să dețină o suprafață de minimum 1.000 mp, cultivată integral cu una dintre culturile de legume în spații protejate prevăzute, marcată la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția “Program susținere legume în spații protejate – cultura…………., anul ……., beneficiar numărul ….., Direcția pentru Agricultură a Județului………../Municipiului București”;

– să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii;

– să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cu spațiile protejate și culturile în anul de cerere;

– să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind valorificarea producției.

Alte articole

One Thought to “Noi ajutoare financiare pentru fermierii sălăjeni: 1.000 de euro pentru 1.000 de metri pătrați cultivați cu legume”

  1. Anonim

    Ce porcarie e si asta?Adica-i dam aluia 1000 coco din banii nostri (ca doara nu-ti da nime bani deampulea) urmand ca dupa, agariciul sa vina cu marfa-n piata si sa te sfideze cu niste preturi de-ti pica lucrarea dentara.Astia de la UE cre’ca-s niste senili din aia buni de bagat la cladirea aia mare din Romanasi!!!

Leave a Comment