În atenția fermierilor care au credite și sunt afectați de secetă

Fermierii care au suferit sau suferă pierderi majore din cauza secetei nu vor fi mai obligați să plătească ratele bancare în următoarele luni și nici nu pot fi executați silită pe parcursul acestui an, potrivit unei legi votate săptămâna trecută, în 23 aprilie, în Camera Deputaților. Noua lege a fost trimisă Președintelui României pentru promulgare. Prevederea menită să îi sprijine pe fermierii afectați de secetă a fost inclusă, printr-un amendament, la votul dat de Camera Deputaților pentru legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Important de reținut este faptul că plata ratelor poate fi suspendată pentru fermierii afectați în acest an de secetă și care au credite bancare sau leasign.

Termenul până la care se poate prelungi suspendarea plăților este 31 octombrie 2021, iar fermierii nu vor suporta costuri suplimentare, însă va fi vorba de o prelungire a maturității creditului. Dobânda datorată de debitori, precum și comisioanele aferente corespunzătoare sumelor scadente a căror plată a fost suspendată nu se capitalizează la soldul creditului existent, la finalul perioadei de suspendare. Orice proceduri de executare silită, inclusiv urmărirea silită a bunurilor mobile, urmărirea silită imobiliară sau popririle de orice fel, începute până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidența moratoriului și se suspendă până la 31 decembrie 2020. Legea cu privire la suspendarea plăților pentru rate și leasinguri pentru fermieri: ”…obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor afectați de toate tipurile de secetă de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă la cererea debitorului cu până la 18 luni, dar nu mai mult de 31 octombrie 2021, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare. (2) Măsura prevăzută la alin.(1) se aplică și debitorilor care au încheiate contracte de leasing operațional sau financiar, reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (3) Dobânda datorată de debitori, precum și comisioanele aferente corespunzătoare sumelor scadente a căror plată a fost suspendată nu se capitalizează la soldul creditului existent, la finalul perioadei de suspendare. Se aplică și cererilor depuse după intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020. (4) Orice proceduri de executare silită, inclusiv urmărirea silită a bunurilor mobile, urmărirea silită imobiliară sau popririle de orice fel, începute până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidența moratoriului și se suspendă până la 31 decembrie 2020. (5) Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării

obligației de plată. (6) Pentru debitori, persoane fizice, pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă, prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu depășirea limitei de vârstă. (7) De prevederile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază debitorii care au încheiat un contract pentru obținerea unui credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (8) Sunt de asemenea eligibili debitorii care se află în procedură de executare silită, în procedură de dare în plată, de reorganizare judiciară sau în orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit. (9) Măsura prevăzută la alin. (1 -1) se acordă exclusiv debitorilor afectați direct sau indirect de toate tipurile de secetă conform prevederilor ordinului comun al ministrului Afacerilor Interne și ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.” Pentru a intra în vigoare, prevederile noii legi trebuie promulgate de președintele României, Klaus Iohannis și publicate în Monitorul Oficial.

 

 

Alte articole

One Thought to “În atenția fermierilor care au credite și sunt afectați de secetă”

  1. Anonim

    In regimul socialist au fost irigate 4 milioane hectare. Democratii, in loc sa creasca suprafata in 30 de ani, au parjolit pamanturile la un milion. Da, e bine, avem democratie !

Leave a Comment