Fermierii pot trimite on-line adeverințele din sectorul zootehnic

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin filiala Sălaj informează fermierii că începând din 5 aprilie, instituția pune la dispoziție o platformă on-line prin care pot fi transmise către Centrele județene/locale APIA, adeverințele eliberate la solicitarea fermierului de Agenția Națională de Zootehnie (ANZ) și/sau asociațiile acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, necesare accesării schemelor de sprijin cuplat în sector zootehnic și Măsurii 10 – Pachet 8 (animale în pericol de abandon) aferente Cererii unice de plată în anul 2021. Platforma poate fi utilizată atât de către asociațiile acrediatate cât și de ANZ, procedura privind accesul la platforma fiind similară. Fiecare asociație acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei va solicita accesul la platforma on-line printr-o adresă scrisă, însușită sub semnătura președintelui asociației, în vederea alocării de nume utilizator (user) și parolă. Adresa va cuprinde datele de identificare ale asociației, persoana de contact precum și specia pentru care aceasta eliberează adeverințe. Solicitările vor fi transmise la această adresă de e-mail. 

Leave a Comment