Direcția Județeană pentru Agricultură Sălaj – raport în ședința de Colegiu prefectural

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sălaj, serviciu public deconcentrat aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a prezentat, în cadrul ședinței de Colegiu prefectural de vineri, 22 septembrie, raportul de activitate pe anul în curs. Activitatea desfăşurată de Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sălaj de la începutul anului 2017 și până în prezent, a avut ca obiectiv principal găsirea soluţiilor în vederea asigurării funcţionării compartimentelor şi urmărirea aplicării în mod operativ şi cu maximă eficienţă a atribuţiilor asumate, în relaţia cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Instituţia Prefectului, precum şi a colaborării cu alte instituţii. Pe lângă activitatea curentă, de monitorizare a executării lucrărilor agricole privind înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea culturilor, întocmirea situaţiilor statistice AGR 2A, situaţia statistică a terenurilor, întocmirea inventarului de tractoare şi maşini agricole, scoaterea terenurilor din circuitul agricol, emitere autorizaţii de plantare, pomi, defrişare pomi, autorizaţii spaţii comercializare vin, autorizare spaţii de depozitare etc, conducerea executivă a DAJ  Sălaj a întreprins şi acţiuni care să vină în susţinerea producătorilor agricoli, în promovarea imaginii instituţiei etc.

 Studii și autorizații eliberate de Direcția Agricolă în 2017

 Agricultura judeţului Sălaj dispune de o suprafaţă agricolă totală de 240.371 hectare (ha), din care 239.001 ha în mediul privat şi 1.370 ha în sectorul de stat. Din suprafaţa agricolă totală de 240371 hectare, 50.6 la sută este ocupată cu teren arabil, 46.2 la sută cu păşuni şi fâneţe, 1la sută cu viţă-de-vie şi 2.2  la sută cu livezi.În privinţa scoaterii terenurilor din circuitul agricol, în anul 2017 au fost emise Decizii şi Ordine pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol al terenului aflat în extravilanul localitatilor, în suprafaţă totală de 41834   mp. De asemenea, au fost eliberate avize privind clasa de calitate, în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal, Planului Urbanistic General – Introducerea în intravilan pentru o suprafaţă totala de 1.271600 metri pătrați (mp).

Au fost efectuate studii pedologice și agrochimice necesare realizării Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură entru suprafața totală de 9.712 ha. Studii pedologice și agrochimice pentru amenajamente pastorale faza teren și laborator: Scoateri din circuitul agricol -41.834 mp. – cu 741 analize. Studii pedologice și agrochimice pentru împăduriri – 65,69 ha -195 analize; plantații pomi și arbuști – 81,33 ha – 620 analize. În anul 2017 au fost depuse, verificate şi aprobate la Direcţia pentru Agricultură a județului Sălaj, autorizarea unui număr de două spaţii destinate comercializării cu amănuntul a vinurilor de masă în vrac; eliberarea autorizaţiilor de plantare şi defrişare pomi fructiferi/arbuşti fructiferi, autorizaţiilor de tăiere nuci şi castani comestibili -11 autorizaţii de plantare, 27 autorizaţii de defrişare, 409 autorizaţii de tăiere nuci răzleţi. S-au eliberat, totodată, 26 avize de scoaterea terenului din  circuitul agricol și 2.576 Avize eliberare atestate de comercializare produse agricole, verificare, înregistrare, publicare oferte de vanzare teren amplasat în extravilanul localităților conform Legii 17/2014 – 951 dosare.

Poluarea cu nitrați și culturile calamitate

La nivelul judeţului Sălaj au fost identificate 13 localităţi vulnerabile la poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole. În primăvara acestui an, reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Salaj şi ai Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Sălaj s-au deplasat la toate cele 13 unităţi administrativ-teritoriale pentru a verifica stadiul întocmirii Planului de acţiune la nivel local pentru protecţia apelor impotriva poluarii cu nitraţi din surse agricole, măsurile care trebuie luate, termene de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare. Este vorba despre localitățile Șărmașag, Bobota, Cehu Silvaniei , Sălațig, Băbeni, Someș Odorhei, Românași, Benesat, Gîlgău, Jibou, Năpradea, Surduc și Vîrșolț.

S-a constatat faptul că primăriile comunelor au elaborate (pe anul 2010) Planurile de acțiune la nivel local pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, însă acestea nu au prevăzut sursele de finanţare şi nu sunt aprobate prin Hotărâri ale Consiliilor Locale. Celelalte unităţi administrativ-teritoriale identificate ca fiind zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole nu au intocmit Planuri de acţiune la nivel local, acordându-se termene pentru elaborarea acestora.

În privința produselor tradiționale, la nivelul județului Sălaj au fost identificate trei produse care ar putea fi încadrate în aceste clase de calitate și anume: “Mierea de prune”, “Ceapa de Pericei”, “Dulceața de ceapă, ardei iute și miere”, produse pentru care se lucrează la caietele de sarcini. În prezent, sunt atestate în județul Sălaj 12 produse tradiționale, din care 10 produse din carne și două produse din categoria băuturilor spirtoase. A fost prezentată, în cadrul ședinței de vineri, și situația privind suprafaţa agricolă calamitată, din județ. Din cauza fenomenelor  meteorologice nefavorabile manifestate pe parcursul anului 2017, suprafaţa agricolă total calamitată a fost de85,27 de hectare din care, fenomenul de îngheţ a afectat suprafaţa de 19 ha livezi, fenomenul de grindină a afectat 57,27 ha teren cultivat cu grău, orz, porumb, legume în câmp, pomi fructiferi si vii. Furtunile și inundațiile au afectat o suprafaţă de 9 ha cultivată cu porumb.

 

One Thought to “Direcția Județeană pentru Agricultură Sălaj – raport în ședința de Colegiu prefectural”

  1. Anonim

    dar ce se mai aude de Consultanta Agricola? cei care au zburat de sub tutela CJ si au picat la DJA Salaj. Sunt acola peste 10 oameni cu un sef de sef, care in ultimi 2-3 ani au intocmit un nr de ___ ? proiecte pe fonduri europene, pentru fermierii din Salaj.
    mare pacat ca toata munca (nemunca) acestor oameni a trecut neobservata. Mai ales ca in acest an s-au facut si angajari la greu in acesta intitutie. Care se ocupa cu, ………….. ?!?!

Leave a Comment