Din 12 iulie, AFIR primeşte solicitări de finanțare pentru înființarea grupurilor de producători

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale anunță deschiderea, în 12 iulie, a sesiunii de primire a cererilor de finanțare a proiectelor de investiții prin intermediul submăsurilor 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” și  9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” din cadrul PNDR 2020. Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura în perioada 12 iulie, ora 9  – 11 octombrie, ora 16. Alocarea financiară disponibilă pentru această sesiune este de 7,1 milioane de euro, împărțită astfel: 4,9 milioane de euro pentru submăsura 9.1 și 2,2 milioane de euro pentru submăsura (Sm) 9.1a.

Modalitatea de depunerea a cererilor de finanțare pentru înființarea grupurilor de producători este cea on-line, pe pagina oficială de internet a Agenției, afir.info 

Pragul minim de depunere al unui proiect pentru cele două submăsuri este de 10 puncte. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat în data de 05 iulie 2016 versiunile finale ale Ghidurilor Solicitantului pentru  sM 9.1 și 9.1a, aplicabile în sesiunea 2016. Acestea pot fi consultate gratuit online. Pentru întocmirea cererilor de finanțare a proiectelor pentru înființarea grupurilor de producători.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin  sM 9.1 și sM 9.1a  sunt grupurile de producători din sectorul agricol și cel pomicol care sunt recunoscute oficial de către MADR înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014, conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 cu modificările şi completările ulterioare). Rata sprijinului public nerambursabil aferent celor două submăsuri acordat va fi de sută la sută din cuantumul sprijinului şi nu poate să depăşească 10 la sută din valoarea producţiei comercializate în primii cinci ani de la recunoaștere şi suma maximă de 100.000 euro/an. Sprijinul financiar este plătit în tranșe anuale, acordat în baza unui plan de afaceri.

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul agricol și cel pomicol, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse. Investiţiile colective încurajează asocierea micilor producători și pot facilita transformarea fermelor de dimensiuni mici în ferme familiale comerciale. Prin promovarea producției/ comercializării în comun, fermierii pot depăși constrângerile cauzate de dimensiunea redusă a exploatațiilor, atunci când fermierii operează în mod individual.

Submăsurile sunt în linie cu „Pachetul pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate” lansat în luna martie de Guvern. Asocierea pentru intrarea pe piață reprezintă una dintre cele șapte direcții strategice ale acestui pachet, fiind considerată instrumentul principal de transformare a peisajului economic rural și dezvoltare a fermierilor din clasa de mijloc.  Toți cei interesați să depună proiecte prin intermediul celor două submăsuri pot consulta pe pagina oficială de internet a Agenției (www.afir.info) Ghidul Solicitantului, disponibil în pagina dedicată fiecărei submăsuri în parte.

Alte articole

Leave a Comment