Condiţiile în care fermierii pot beneficia de plăţi din partea Agenţiei de Plăţi în Agricultură

Pentru a beneficia de plăţile directe fermierii trebuie să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA, să depună cerere unică de plată în termen şi să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin un hectar, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 hectare, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare şi/sau, după caz, să deţină un număr minim de animale. Pentru culturile de legume cultivate în sere şi solare, suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 hectare. Fermierii persoane fizice care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată au primit plăţi directe de peste 5.000 euro pot dovedi calitatea de fermier activ. Persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior depunerii cererii, cuantumul estimat al plăţii depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ. Fermierii trebuie să declare toate parcelele agricole, precum şi zonele de interes ecologic iar la depunerea cererii unice de plată să declare datele de identificare şi de contact actualizate şi să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare. Persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate. Orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată şi în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii se comunică în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA.

Atenţie la datele înscrise: neconformităţile intră sub incidenţa legii penale

Fermierii au obligaţia să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere unică de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor şi/sau efectivele de animale şi să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea calculării sumelor de plată şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice. Solicitanţii trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere. Totodată, să furnizeze toate informaţiile solicitate motivat de către APIA în termenele stabilite de aceasta, să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituţii abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelei/parcelelor învecinate.

Parcelarea on-line a fost simplificată. Orice modificare se poate face fără aplicarea de penalităţi

Cei care doresc să beneficieze de plăţile directe trebuie  să identifice, să declare, să delimiteze şi să localizeze parcelele agricole utilizate în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite prelucrarea datelor spaţiale şi alfanumerice privind suprafeţele declarate, şi să utilizeze datele cadastrale disponibile. Mulţi agricultori au întâmpinat greutăţi în efectuarea acestei operaţiuni, care nu este foarte simplă şi o parte din utilizatorii aplicaţiei au parcelat greşit ori eronat. APIA transmite că fermierii, cu ajutorul colegilor de la Agenţia de plăţi care preiau cererile unice de plata trebuie sa identifice si sa digitizeze corect parcelele pe care le utilizeaza si pentru care solicita plati directe. În Campania 2016, identificarea nu mai trebuie efectuată „fără echivoc” aşa cum se întâmpla în 2015, anul acesta fiind modificat Art.11 din Ordinul 619/2015. Astfel, în cursul controalelor efectuate de APIA, se aplică o toleranță tehnică de amplasare a parcelei agricole aferentă unei zone-tampon calculată în aplicaţia electronică GIS. Tot la art. 11 a fost introdus un alineat nou care prevede că, pentru a veni în sprijinul fermierilor și pentru creșterea calității cererilor de plată, cererile unice de plată sunt supuse unor verificări preliminare încrucişate, așa cum sunt menţionate la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014. Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate se notifică fermierului de către APIA în termen de 26 de zile calendaristice de la data limită de depunere a cererii unice de plată. În termen de maximum 35 de zile calendaristice după data limită a depunerii cererii unice de plată fermierul  notificat de APIA poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA online, fără penalități. Firma GAUSS, este firma care face controlul prin teledetectie-in C2015 APIA Salaj nu a avut control prin teledetectie. Informaţiile ne-au fost puse la dispoziţie de Aurora Sabou, Şef Serviciu Măsuri de Spijin-IT din cadrul APIA Sălaj.

 

 

Leave a Comment