Barajul de pământ de la Cuceu, în atenția Administrației Bazinale Someș-Tisa

Comisia Teritorială de Avizare Transilvania din cadrul Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa s-a întrunit, zilele trecute, în videoconferință, pentru a evalua starea de siguranţǎ în exploatare a barajelor. Comisia Teritorială Transilvania a analizat și avizat documentaţiile de evaluare a stǎrii de siguranţǎ în exploatare a barajelor de categorie C şi D de pe raza administrativǎ a patru Administraţii Bazinale de Apă: Someş-Tisa, Crişuri, Banat și Mureş. Au fost analizate și avizate 22 de documentaţii tehnice de expertiză pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și a acumulărilor nepermanente. Din bazinul hidrografic Someș-Tisa au fost avizate din punctul de vedere al siguranței în exploatare: acumulările permanente Manic și Strugureni din județul Bistrița-Năsăud; acumulările nepermanente Cuceu din județul Sălaj, Borlești, Crucișor și Supur din județul Satu Mare. Comisia teritorialǎ Transilvania are ca scop analizarea și avizarea documentaţiilor de expertiză pentru: barajele care realizează retenţii permanente şi nepermanente de apă; depozite de deşeuri; lucrări hidrotehnice speciale, aflate în toate etapele de realizare şi de exploatare a acestora: proiectare, execuţie, exploatare, postutilizare, conservare sau dezafectare. În Registrul Național al Barajelor din România (REBAR) sunt inventariate 518 lucrări pentru zona aferentă Comisiei Teritoriale de Avizare Transilvania: 411 baraje de retenție; 74 iazuri de decantare/depozite de deșeuri și 33 lucrări hidrotehnice speciale.

One Thought to “Barajul de pământ de la Cuceu, în atenția Administrației Bazinale Someș-Tisa”

  1. Anonim

    Barajele au fost construite în regimul socialist, atunci era cine să se ocupe de protejarea populației. Democrații se ocupă de salarii sfidătoare și pensii speciale nerușinate !

Leave a Comment