Au început cotroalele APIA după depunerea cererilor unice de plată

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat verificările administrative ale cererilor depuse de fermieri până la termenul din 17 mai, fără penalizări. Compania de ”folow-up” cum este numită de funcționarii agenției are rolul de a corecta primele nereguli descoperite în cererea unică și de a le da fermierilor șansa să corecteze aceste greșeli fără să fie penalizați. Conform unui material de informare disponibil pe site-ul APIA, în cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plată, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată verifică corespondenţa suprafeţelor utilizate înscrise în adeverinţă, cu suprafeţele declarate în cererea unică de plată. În urma verificărilor, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată notifică după caz fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri corective de reducere a suprafeţei declarate, conform legii. Suprapunerile se rezolvă amiabil doar între fermieri, la sediul APIA sau în Instanță. În cursul controalelor administrative, în situaţia în care se constată că terenul face obiectul cererilor a doi sau mai mulţi solicitanţi, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitanţii, care au obligaţia să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, suprafaţa de teren sau efectivele de animale supradeclarate nu sunt eligibile la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor în care litigiul este soluţionat în instanţă judecătorească. Suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile. Rezultatele controalelor încrucişate preliminare se notifică fermierului de către APIA în termen de 26 de zile calendaristice de la data finală de depunere a cererii unice de plată menţionată, respectiv în perioada 18 mai – 14 iunie. În termen de nouă zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către beneficiar a rezultatelor controalelor preliminare (15 iunie – 23 iunie, inclusiv), fermierul notificat de APIA poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA-Online, prin depunerea formularelor de modificare. Reamintim că APIA a derulat Campania de depunere fără penalități a Cererilor unice de plată în perioada 1 martie – 17 mai, când au fost depuse un număr de 802.956 cereri unice de plată pentru o suprafață de 9.823.979 hectare. În județul Sălaj au fost depuse aproape 19.000 de cereri unice de plată, pentru o suprafață de aproximativ 89.000 de hectare.

 

 

 

Leave a Comment