Agricultorii sălăjeni ratează din dezinteres primele de asigurare a culturilor și animalelor

Submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” se încadrează, conform prevederilor art. 36 şi 37 din Regulamentul nr. (UE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, în măsura 17 ”Gestionarea riscurilor” şi contribuie la domeniul de intervenție DI 3B „Sprijinirea gestionării şi prevenirii riscurilor la nivelul exploataţiilor”. Submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” are ca scop: încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă; stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare.

Directorul AFIR Sălaj, Domițian Bențe, ne-a spus că, din păcate, fermierii sălăjeni nu sunt foarte interesați de această submăsură importantă.

Motivul ar fi unul pe care îl susțin și unii consultați, acela că sumele ce pot fi recuperate li se par mici.

Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi. Solicitanţii (persoane fizice/reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: să fie persoane fizice sau juridice române să acţioneze în nume propriu;  să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare; să fie fermier activ; să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscurile prevăzute de prezenta sub-măsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract;  să utilizeze terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/sau să dețină, să crească sau să exploateze animale;  să încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură de la nivelul exploatației;  să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de acordare a sprijinului.

Categorii neeligibile

 Nu sunt eligibili solicitanții care sunt membrii ai unei organizații de producători constituită conform prevederilor Ordinului MADR nr 406/ 2017, cu modificările și completările ulterioare, în al cărei program operațional aprobat sunt prevăzute acţiuni de asigurare a recoltei în scopul protejării veniturilor producătorilor şi acoperirii pierderilor de pe piaţă suportate de organizaţia de producători şi/sau de membrii acesteia, în cazul în care sunt afectaţi de dezastre naturale, fenomene meteorologice sau de organisme dăunătoare.  care utilizează exclusiv terenuri agricole cultivate cu struguri pentru vin.

Fermierul are obligația de a prezenta la Cererea de finanțare dovada plății a cel puțin 50 la sută din valoarea totală a primei de asigurare aferentă Contractului de asigurare care face obiectul Cererii de finanțare. Fermierul care solicită finanțare prin SM 17.1 în cadrul unei etape (culturi de primăvară/ culturi de toamnă) trebuie să încheie un contract de asigurare pe cultură/ plantație/ specie cu o singură societate de asigurare pentru cel puțin unul din riscurile eligibile. Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare se regăsesc definite cu caracter general în Anexa nr 5, acestea fiind: Fenomene climatice nefavorabile, respectiv: – seceta; – arșița; – inundațiile; – grindina; – înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară); – ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată; – furtuna, vijelia, uraganul sau tornada. Infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor art. 37 alin.(2) din Regulamentul 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, producerea unui fenomen climatic nefavorabil sau a infestării cu organisme de carantină dăunătoare plantelor trebuie să fie recunoscute în mod oficial de către autoritățile competente din România; să utilizeze terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/sau să dețină, să crească sau să exploateze animalele să încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură de la nivelul exploatației.

 

 

Alte articole

Leave a Comment