26 de primării din Sălaj, codaşe la întocmirea amenajamentelor pastorale

În judetul Sălaj s-au elaborat un număr de 35 amenajamente pastorale. Potrivit Direcției Județene pentru Agricultură (DAJ) Sălaj, realizarea amenajamentelor pastorale-obligaţie pentru a încasa subvenţia APIA, s-a întocmit de către următoarele unități administrativ teritoriale: Zalău, Cehu Silvaniei, Jibou, Agrij, Bălan, Bănișor, Bobota, Bocșa, Camăr, Carastelec, Chieșd, Cizer, Coșeiu, Crasna, Creaca, Cuzăplac, Dobrin, Fildu, Halmășd, Hereclean, Horoatu Crasnei, Ip, Marca, Măieriște, Meseșenii de Jos, Mirșid, Nușfalău, Pericei, Plopiș, Sălățig, Sâg, Sânmihaiu Almașului, Sărmășag, Valcău și Vârșolt. ”Celelalte UAT-uri au prezentat documentaţie incompletă, respectiv: lispă listă cu proprietari, suprafeţe intravilan etc. Este foarte important ca documentaţiile să nu cuprindă suprafeţele de păşuni împădurite, să fie cuprinse doar suprafeţele în extravilan, iar pentru suprafeţele pe care primăriile le-au dat în arendă să figureze utilizatorii, respectiv la persoanele care au făcut contract de arendă cu primăria”, au precizat reprezentanţii DAJ Sălaj. De precizat este faptul că aplicarea amenajamentului pastoral drept obligaţie pentru a încasa subvenţia APIA pe pajişte a fost amânată, prin lege, până la finalul acestui an. Din ianuarie 2018 este în vigoare Legea 44/2018 pentru modificarea şi completarea OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor. Astfel, potrivit noii legi, în vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei. Astfel, începând din acest an este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral. Legea prevede că fondurile necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, cu excepţia lucrărilor de identificare, delimitare, determinare a caracteristicilor dendrometrice şi a soluţiilor de gospodărire a arboretelor şi a vegetaţiei forestiere aflate pe pajişti, care se finanţează de utilizatori, conform procedurii care se aprobă prin hotărâre a Guvernului (articolul 7, alineatul 21).

Actul normativ obligă consiliile locale să aprobe amenajamentele pastorale pentru toate pajiştile permanente din unitatea administrativ-teritorială, întocmite de către specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor agricole judeţene sau de către specialiştii din cadrul inspectoratelor teritoriale silvice şi de vânătoare.

Leave a Comment