Anunţ

Se aduce la cunoștința generală că în ziua de 30.10.2020 ora 10, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, va avea loc vânzarea la licitație publică a  următoarelor imobile / cotelor-părți deținute, proprietatea debitorilor Ducă Ioan și Duca Daniela Corina: teren intravilan – 693 mp în Zalău, Aleea Soarelui, Sălaj (C.F.E. nr.52490 Zalău) la prețul de 71.476,77 lei; cota-parte de 174/693 din teren intravilan – 693 mp în Zalău, Aleea Soarelui, Sălaj (C.F.E. nr.52497 Zalău) la prețul de 17.946,51 lei; teren intravilan – 693…

Mai mult...