Noutăţi şi modificări importante în legislaţia persoanelor cu dizabilităţi

La propunerea Ministerului Muncii, Guvernul Romaniei a aprobat, zilele trecute un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care va aduce o serie de beneficii persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora.

Copiii cu handicap grav nu vor mai fi puşi pe drumuri la comisiile de evaluare.
Copiii cu handicap grav care beneficiaza de îngrijiri paliative nu se vor mai prezenta periodic la comisiile de evaluare, certificatul lor urmând să fie valabil până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Măsura a fost adoptată în contextul în care presa a relatat, de-a lungul timpului, în repetate rânduri, despre cozile care se formau la comisiile de evaluare şi condiţiile în care copiii cu handicap grav şi însoţitorii acestora erau nevoiţi să aştepte ore sau chiar zile în şir pentru reînnoirea certificatului de handicap.
Persoanele cu dizabilităţi vor primi din oficiu prestaţia socială şi nu vor mai fi obligate sa depună o cerere în acest sens. Aceasta hotărâre s-a adoptat deoarece s-a constatat caă nu toate persoanele cu dizabilităţi ştiau că trebuie să depună o cerere specială pentru a primi prestaţia socială, după obţinerea certificatului de handicap.
Noile prevederi stabilesc faptul că prestaţia socială se acordă automat, după obţinerea certificatului de încadrare în grad de handicap, nemaifiind necesară depunerea unei cereri, aşa cum prevedea varianta veche a legii.
Nu în ultimul rând, măsura este una de debirocratizare, astfel încât să se evite drumurile inutile şi cozile la ghişee.

Scutirea persoanelor cu handicap grav psihic şi mintal de la plata contribuţiei datorate în centrele rezidenţiale, reprezintă o masură  ce a fost adoptată pentru a nu vulnerabiliza şi mai mult aceasta categorie socială, respectiv membrii familiilor persoanelor cu handicap psihic şi mintal, care, în prezent, suportă plata contribuţiei în centrele rezidenţiale.

Si legilaţia privind sprijinul pentru familiile adulţilor cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale, a fost modificată. În prezent, obligaţia de întreţinere pentru adulţii cu handicap asistaţi în centre se întinde până la fraţi şi surori, rudele în linie dreaptă, soţ şi soţie.
Modificarea adusă prin actul normativ a restrâns această obligaţie la soţ şi soţie, părinţi pentru copii şi copii pentru părinţi. Decizia a fost luată ntrucât, în practică, s-au înregistrat cazuri în care rude de gradul patru ale bolnavilor au ajuns să fie executate silit pentru neplata acestei contribuţii.
O altă prevedere importantă a ordonanţei de urgenţa adoptate are în vedere crearea de oportunităţi de dezvoltare de servicii sociale de tip rezidenţial (centre de zi, centre respiro şi locuinţe protejate) şi pentru autorităţile locale, respectiv consiliile locale, cu scopul precis de a le aduce cât mai aproape de cetăţean.
Legea actuală permitea doar direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copiilor (DGASPC) să deschidă astfel de servicii publice, nu şi autorităţilor locale.

Limbajul mimico-gestual va fi recunoscut oficial ca mijloc de comunicare specific persoanelor cu handicap auditiv. Spre exemplu, persoanele cu deficienţe de auz vor putea beneficia de un interpret mimico-gestual la susţinerea examenului de bacalaureat, în contextul in care s-a constatat o rată foarte mică de promovare de către persoanele din aceastaă categorie, şi anume de sub 1 la sută. În acelaşi timp, măsura are menirea de unificare a limbajului mimico-gestual, în condiţiile în care, în practică, s-a constatat existenţa mai multor regionalisme.

 

 

Alte articole

2 Thoughts to “Noutăţi şi modificări importante în legislaţia persoanelor cu dizabilităţi”

  1. Tăunu

    Guvernul PSD bine face că ajută persoanele în suferinţă !

  2. Anonim

    Pe langa cit fura,Mai arunca si ei niste maruntis pensionarilor,handicapatilor.

Leave a Comment