În ianuarie 2014, zeci de cereri pentru acordarea ajutorului de deces

Nu mai puţin de 79 de cereri privind acordarea ajutorului de deces au fost înregistrate la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Sălaj în cursul lunii ianuarie 2014. După cum a explicat Mircea Pop, purtătorul de cuvânt al CJP Sălaj, începând din acest an, cuantumul ajutorului de deces s-a majorat, creşterea fiind prevăzută în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. Astfel, în cazul decesului unui asigurat sau pensionar ajutorul de deces este de 2.298, iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului cuantumul ajutorului este de 1.149 de lei. Plata ajutorului de înmormântare se face de către reprezentanţii instituţiei în maxim trei zile de la data depunerii cererii şi a dosarului care trebuie să cuprindă: o cerere tip pentru persoanele asigurate cu contract de asigurare sau declaraţie de asigurare respectiv cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari, certificatul de deces în original şi copie, actul de identitate al solicitantului în original şi copie, dar şi acte din care să rezulte chetuielile ocazionate de deces – chitanţe şi facturi pe numele celui care solicită ajutorul.
Potrivit reprezentantului CJP Sălaj, în cursul anului trecut la instituţie au fost înregistrate 2.475 de cereri pentru acordarea ajutorului de înmormântare.

Alte articole

Leave a Comment