Absolvenţii de liceu promoţia 2017 pot primi ajutor de şomaj

Absolvenţii de liceu promoţia 2017 au la dispoziţie mai puţin de trei săptămâni pentru a se înregistra la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj ca fiind în căutarea unui loc de muncă.
“AJOFM Salaj atenţionează absolvenţii de liceu promoţia 2017 că data absolvirii cursurilor în anul şcolar 2016-2017 este 26 mai 2017 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat. Astfel, perioada în care absolvenţii de liceu se pot înregistra este 26 mai-24 iulie 2017”, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei.
Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrati la agenţia de ocupare a fortei de muncă din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Acest drept se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.
Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.
Elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).
Pentru absolvenţii școlilor profesionale și ai celor de studii universitare, perioada de 60 de zile porneşte de la data susţinerii examenului de competențe sau de licenţă după caz, dacă aceasta este menţionată, sau de la data de 1 a lunii următoare dacă pe adeverinţă/diplomă este specificat doar sesiunea de examen.
Pentru a intra în evidenţele Agenţiei, absolvenţii au nevoie de diplomă/adeverință de absolvire (original si copie); adeverință medicală cu mențiunea clinic sănătos, apt pentru muncă sau cu restricții; adeverință de la administrația financiară cu veniturile din alte surse; act de identitate (original și copie); certificat naștere și căsătorie (original și copie).

Alte articole

One Thought to “Absolvenţii de liceu promoţia 2017 pot primi ajutor de şomaj”

  1. Tăunu

    Iată o deosebire dintre capitalism şi comunism. Capitaliştii nu le asigură tinerilor loc de muncă ci le dă, o jumătate de an, o sumă derizorie în timp ce comuniştii le asigurau loc de muncă ba, chiar, cei care nu reuşeau la facultate, erau obligaţi să se angajeze !

Leave a Comment