Elevii de la API îşi promovează liceul în şcolile gimnaziale

Un nou proiect, marca Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian”, a fost lansat vineri, 28 februarie, în prezenţa cadrelor didactice, elevilor, precum şi a reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj. Numit sugestiv “O şcoală pentru viitorul tău!”, acesta are ca scop promovarea imaginii liceului. “În urma unui curs de formare al cadrelor didactice s-a conturat iniţierea unui astfel de proiect. Prin intermediul acestuia se doreşte promovarea profilelor liceului în rândul elevilor de clasa a VIII-a. Activităţile proiectului, în cadrul cărora vor fi implicaţi toţi profesorii unităţii liceale, se vor desfăşura fie la şcolile gimnaziale, fie la sediul Colegiului”, a declarat Flavia Negrea, directorul adjunct al unităţii de învăţământ, adăugând faptul că liceul zălăuan a ajuns pe locul întâi în topul liceelor care furnizează studenţi pentru Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

Pe de altă parte, Mirel Matyas, profesor în cadrul Colegiului, a meţionat unul dintre motivele pentru care a fost necesar un proiect de promovare a unităţii de învăţământ. “Şi Colegiul Tehnic <<Alesandru Papiu Ilarian>> este expus scăderii populaţiei şcolare”, a menţionat cadrul didactic.
Printre principalele activităţi ale proiectului se numără vizite de promovare în şcolile gimnaziale, programate în perioada martie-mai, precum şi organizarea de acţiuni stradale.
Unitatea de învăţământ, înfiinţată în 1946 ca Şcoală de arte şi meserii, funcţionează între anii 1973 şi 1989 sub denumirea de Grup Şcolar I.A.I.F.O Zalău şi apoi Liceul Industrial Nr.1 Zalău. În 1992, numele şcolii se schimbă în Grupul Şcolar “Alesandru Papiu Ilarian”, iar în 2004 devine Colegiul Tehnic. “Alesandru Papiu Ilarian”. În prezent, unitatea liceală are un laborator de electronică şi automatizări, două cabinete de automatizări şi electronică, câte patru cabinete pentru discipline ştiinţifice, respectiv umaniate, un cabinet de asistenţă psihopedagogică, o bibliotecă cu peste 28.000 de volume, centru de atestare Cambridge, precum şi un laborator de cunoaşterea automobilului.
Intenţia conducerii unităţii de învăţământ este de înfiinţare a unui nou profil, respectiv tehnician prelucrări pe maşini de comandă. “Noua calificare profesională asigură instruirea elevilor într-o meserie de actualitate foarte solicitată pe piaţa muncii. Profilul împleteşte armonios cunoştinţele de informatică cu cele de electronică şi mecanică”, a precizat Mirel Matyas.

Alte articole

Leave a Comment