Aproape 2.300 de locuri pentru boboci, în liceele şi şcolile profesionale din Sălaj

Peste 2.000 de elevi de clasa a VIII-a intră în perioada care urmează în febra examenelor. Potrivit informaţiilor furnizate de către reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, pentru anul şcolar 2017-2018, în liceele şi şcolile profesionale din judeţ sunt disponibile la clasa a IX-a aproape 2.300 de locuri. Este vorba despre 62 de clase la liceu, cu un total de 1.736 de elevi, şi de 20 de clase, cu 560 de locuri, în învăţământul profesional.
Prima etapă a început luni, 22 mai, fiind vizaţi cei care doresc să urmeze cursurile la profilul vocaţional: engleză intensiv, arte plastice, sportiv, pedagogic, teologic. Aceştia vor susţine până la finele săptămânii probele de aptitudini, rezultatele finale urmând să fie publicate în 31 mai.
Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017 – 2018, până cel târziu în 14 iunie, fiecare unitate de învăţământ gimnazial este obligată să transmită către comisia de admitere judeţeană baza de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii.
În 3 iulie, atât la afişierele şcolilor, cât şi în mediul online va fi făcută publică lista candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, după care, absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii lor au la dispoziţie trei zile pentru a completa opţiunile în fişele de înscriere. Repartizarea computerizată va avea loc în 12 iulie, pentru ca o zi mai târziu să fie afişate listele candidaţilor repartizaţi la licee, precum şi locurile rămase neocupate. Ulterior (până în 17 iulie), absolvenţii trebuie să îşi depună dosarele la şcolile la care au fost repartizaţi.
A doua etapă de admitere va debuta în 24 iulie, cu afişarea locurilor libere în licee, urmată de probele de aptitudini (5-6 septembrie) şi repartizarea (8 septembrie).
Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80 la sută, şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20 la sută în calculul mediei de admitere.
Anul trecut, 1.911 absolvenţi de gimnaziu din Sălaj au susţinut Evaluarea Naţională, după soluţionarea contestaţiilor înregistrându-se o promovabilitate de 73,7 la sută. Trei elevi au reuşit să obţina 10 curat şi peste 300 au luat sub 5.

Alte articole

Leave a Comment