Modificări importante privind înscrierea imobilelor în Cartea Funciară din 2014

În Monitorul Oficial al României nr. 246, din 29 aprilie 2013, a fost publicată Legea nr. 127/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Prin acest act normativ, printre altele, se aduc anumite modificări importante cu privire la condiţiile de înscriere în Cartea Funciară a imobilelor, după cum urmează:
1) Înscrierea construcţiilor realizate fară autorizaţie de construire
Prin actul normativ menţionat se modifică Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Astfel, în ceea ce priveşte construcţiile realizate înainte de 1 august 2001, fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, se stabileşte că acestea se întăbulează în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a carei rază se află situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale.
În cazul în care construcţiile nu sunt înregistrate la autoritatea administraţiei publice locale competente, acestea se înregistrează dacă se achită impozitul aferent pe ultimii 5 ani anteriori depunerii declaraţiei fiscale, inclusiv pentru anul în curs.
Contribuabilii care depun declaraţia fiscală la autoritatea administraţiei publice locale competente potrivit specificaţiilor de mai sus şi care efectuează plata în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi nu datorează obligaţii fiscale accesorii.
2) Forma autentică pentru antecontracte
Prin actul normativ menţionat se modifică totodată şi anumite prevederi ale Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară.
Astfel, se introduce o prevedere conform căreia ca promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept real în legatură cu acesta şi actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în forma autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.
3) Încasarea tarifelor de publicitate imobiliară
Prin noul act normativ se aduc clarificări cu privire la tarifele de publicitate imobiliară încasate de către notarii publici în numele şi pe seama Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Astfel, tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de ANCPI şi unităţile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele şi pe seama Agenţiei Naţionale, pe chitanţiere şi facturiere ale acestei instituţii sau pe bonuri fiscale proprii. În vederea acoperirii cheltuielilor de încasare şi virare, se percepe un comision din tarifele încasate.
Chitanţierele şi facturierele sunt puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională şi sunt inscriptionate cu datele sale de identificare.
Tarifele încasate de notarii publici sunt virate, până la data de 25 a lunii următoare, în contul ANCPI deschis la Trezoreria Statului. Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară se stabileste de ANCPI şi Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România prin protocol. Evidenţa tarifelor încasate de notarii publici pentru serviciile prestate de ANCPI se ţine separat de evident financiar-contabila a biroului notarial.
Versiunea oficială a Legii nr. 127/2013 poate fi consultată timp de 10 zile de la publicare, în mod gratuit, folosind serviciul e-monitor administrat de catre Monitorul Oficial.

(P) Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av. COLTUC MARIUS

Alte articole

Leave a Comment