Aniversare: Gazeta Învăţătorilor

Motto: „Pomul şi învăţătorul se cunosc după roade”. (Proverb rusesc)

Miercuri, 26 iulie 2017, se vor împlini 105 ani de când, în oraşul Şimleu Silvaniei, a fost înfiinţată „Gazeta Învăţătorilor” – ziar didactic şi politic al învăţătorilor români din Ardeal. Ca efect al nemulţumirii învăţătorilor români faţă de politica guvernelor de la Budapesta, mai ales, a celui din anul 1907, care a introdus limba maghiară în toate şcolile confesionale româneşti, învăţătorul şimleuan Simion Oros a lansat, la 19 iulie 1912, colegilor săi sălăjeni, o inedită „Chemare”, spunând, printre altele: „Astăzi am ajuns că toate breslele muncitorilor din ţară (chiar şi chelnerii) au organele lor de publicitate, cari le apără interesele faţă de toţi duşmanii. Singuri învăţătorii români din Ungaria (n.m., Transilvania de atunci) stau fără nici un sprijin şi fără nici o organizaţie. Este datorinţa noastră a tuturor, ca punând umăr la umăr, să sfârşim cu nepăsările trecutului şi să încercăm a pune baza solidarităţii colegiale prin fondarea „Gazetei Învăţătorilor”, care va apare săptămânal la Şimleu”.
În acest context, în 26 iulie 1912, la Şcoala Română din Şimleu Silvaniei, s-a înfiinţat „Gazeta Învăţătorilor”, cu următorul Comitet de Redacţie: preşedinte – înv. Daniil Graur (din Giurtelecu Şimleului); secretar de redacţie – înv. Simion Oros; redactor-şef şi girant – înv. Ioan P. Lazăr (proprietar al Tipografiei „Victoria”); membri – înv. Victor Filip (Unimăt); înv. Alexandru Mânu (Şoimuş), înv. Dumitru Oros (Marin) și înv. Emil Pocola (Bocşa). Documentul care consfinţeşte acest lucru, reliefând şi principalele prevederi întru bunul mers al ziarului (mai ales finanţarea şi asigurarea părţii de fondator), s-a numit „ÎNVOIALĂ SOLIDARĂ”.
Primul număr al ziarului, în patru pagini, a apărut la 1 octombrie 1912. Din păcate, Gazeta Învăţătorilor s-a editat până în anul 1914, săptămânal (joia). Şi-a reluat, însă, apariţia între 3 februarie – 1 august 1928, cu subtitlul „Foaie didactică independentă”, la Tipografia „Măgureanu”. Apoi, în perioada 1 martie – 15 aprilie 1931, Gazeta Învăţătorilor a reapărut de trei ori, cu subtitlul „Organ didactic al învăţătorilor din judeţul Sălaj”.
Totuşi, Gazeta Învăţătorilor a prins, din nou, „viaţă”, cu subtitlul „Revistă pentru educaţie şi cultură pedagogică”, în urma demersurilor Asociaţiei Învăţătorilor Sălăjeni (AÎS). Dorinţa celor din AÎS, aceea de a avea şi o publicaţie prin care obiectivele şi activităţile lor să fie cunoscute la nivel judeţean, naţional şi internaţional, s-a materializat în anul 2010. Este meritul de necontestat al prof. dr. Teodor Sărăcuţ-Comănescu – preşedinte al AÎS. Revista apare, bianual, sub auspiciile AÎS, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj şi Casa Corpului Didactic Sălaj, sub egida editurilor „Şcoala Noastră” şi „Casa Cărţii de Ştiinţă”. Colectivul de redacţie este următorul: redactor-şef – prof. dr. Teodor Sărăcuţ-Comănescu; secretari de redacţie – înv. Oniţa Man, înv. Florica Cighi (ambele din Zalău), înv. Mariana Aionese (Şimleu Silvaniei) şi înv. Sanda Vereş (Jibou).
Iată, aşadar, câteva cuvinte despre aniversarea „Gazetei Învăţătorilor”, scrise cu gândul la cunoaşterea, aprecierea şi preţuirea celor care au avut preocupări de seamă în bunul mers al şcolii româneşti, indiferent de perioadele sale istorice. Am procedat aşa, întrucât în actuala revistă „Gazeta Învăţătorilor” se regăsec şi câteva articole tematice scrise de mine, alături de cele ale multor dascăli sălăjeni, mai cu seamă, învăţători şi învăţătoare. Aceştia, învăţătorii şi învăţătoarele, sunt printre primii care pregătesc copilul, elevul, pentru viaţă. „Când învăţătorul reuneşte în inima sa dragostea de profesiune şi dragostea de elevi, putem spune că este un învăţător desăvârşit” (Lev Nikolaevici Tolstoi, 1828-1910, romancier şi dramaturg rus). Da, pentru că „învăţătorul este acela care face să crească două idei acolo unde există doar una” (Elbert Hubbart, 1856-1915, scriitor, publicist şi filozof american).
La mulți ani, GAZETA ÎNVĂȚĂTORILOR!
Prof. Marin ŞTEFAN

Alte articole

Leave a Comment