Comunicat de presă

                                                                                                                                Data: 13.02.2020-17.02.2020   Lansarea proiectului “Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr. 1”   Primăria Comunei Dragu derulează, începând cu data de 9 decembrie 2019, proiectul “Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr. 1”, cod SMIS 120850. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza contractului de finanțare nr. 4944/09.12.2019 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (în calitate de Autoritate de Management) prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar ce monitorizează implementarea…

Mai mult...

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 11.02.2020 Privind demararea proiectului „Construire grădiniță cu program prelungit pentru trei grupe în localitatea Borla, comuna Bocșa, județul Sălaj”    Beneficiarul Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA BOCȘA implementează proiectul cu titlul „Construire grădiniță cu program prelungit pentru trei grupe în localitatea Borla, comuna Bocșa, județul Sălaj”, al cărui cod MySMIS este 124334, în perioada 21.05.2018 – 30.04.2022.  Acest proiect a obținut finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare…

Mai mult...