Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante în plantațiile de viţă de vie.
Pentru prevenirea și combaterea agenților patogeni: mană (Plasmopara viticolă), făinarea (Uncinula necator), putregaiul cenușiu (Botryotinia fuckeliana) și putregaiul negru (Black – rot), se recomandă să se efectueze un tratament folosind una din următoarele produse sau combinații de produse:

1. Cabrio Top – 1,5 – 2 kg/ha;
2. Verita – 2,0 – 2,5 kg/ha + Topsin M 70 – 0,1 – 0,12%;
3. Manoxin M 60 PU – 4,0 kg/ha + Switch 62,5 WG – 0,6 kg/ha;
4. Melody Compact 49 WG – 1,5 kg/ha + Topsin M 70 – 0,1 – 0,12%;
5. Mikal Flash – 3,0 kg/ha + Topsin M 70 – 0,1 – 0,12%;
6. Equation PRO – 0,4 kg/ha + Switch 62,5 WG – 0,6 kg/ha;
7. Universalis 593 SC – 2,0 l/ha.
În plantațiile unde densitatea acarienilor este mai mare de 4 – 6 indivizi pe o frunză se va folosi unul dintre acaricide:
1. Envidor 240 SC – 0,4 l/ha;
2. Vertimec 1,8% EC – 0,8-1,0 l/ha;
3. Ortus 5 SC – 0,5 l/ha;
4. Nissorun 10 WP – 0,5 kg/ha.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 08.06.2018 – 12.06.2018

Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Nu se efectuează tratamente fitosanitare dacă temperatura aerului depășește 24˚C, viteză vântului este mai mare de 4 m/s și insolația este puternică.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Marius Stana

Alte articole

Leave a Comment