Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea bolilor de natură micotică şi bacteriană: monilioze, (Monilinia spp.), pătarea roşie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum), băşicarea frunzelor de piersic, (Taphrina deformans), ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor (Coryneum b., Xanthomonas spp.), arsură bacteriană (Pseudomonas spp.) şi a dăunătorilor: insecte defoliatoare, afide, viermele prunelor. Cele mai mari pagube sunt produse de Viermele prunelor (Laspeyresia funebrana), generaţia a două, ele putând depăşi 50 – 60% din recolta, fiind depreciate calitativ. Din punct de vedere cantitativ, fructele atacate pierd din greutate până la 12% şi uneori chiar 25%. Pe fructele atacate de-a două generaţie, în dreptul galeriilor de pătrundere a larvelor apar pete violacee, prezintă scurgeri gomoase, sunt mici, au mai puţin zahăr şi cad.
Pentru prevenire şi combatere la specia prun se vor efectua 2 tratamente utilizând una din reţete:
Tratamentul I are efect asupra viermelui prunelor, afidelor, insectelor defoliatoare, moniliozelor, pătarea roşie a frunzelor de prun, altor boli de natură micotică şi bacteriană.
1. Match 050 EC – 0,1% + ORIUS 25 EW – 0,1% + CAPTAN 80 WDG – 0,15%;
2. Novadim Progress – 0,075 – 0,1% + Topsin 70 WDG – 0,07%;
3. Calypso 480 SC – 0,02% + Signum – 0,05% + Dithane M 45 – 0,2%;
4. Insegar 25 WG – 0,03% + Luna Experience 400 SC – 0,5 l/ha;
5. Pyrinex Quick – 1 l/ha + Bravo 500SC – 0,15%;
6. Faster 10 CE – 0,025% + Folicur Solo 250 EW – 0,075-0,1%;
7. Decis Mega 50 EW – 0,015% + Score 250 EC – 0,02%.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 17.07.2017 – 20.07.2017

Tratamentul II se repetă la interval de 6-8 zile, când în această perioadă sunt temperaturi medii zilnice de 20-22˚C sau la 9-10 zile când după primul tratament sunt temperaturi medii zilnice de 16-18˚C, folosind o altă reţeta.
La speciile de piersic şi cais se vor efectua 2 tratamente fitosanitare pentru prevenirea şi combaterea moniliozelor, băşicarea frunzelor de piersic, afidelor, insectelor defoliatoare, care pot cauza pierderi importante în livezile de piersic şi cais, utilizând una din reţete:
T1:
1. Score 250 EC – 0,02% + Calypso 480 SC – 0,02%;
2. Syllit 400 SC – 0,2% + Dithane M 45 – 0,2% + Fâstâc 10 EC – 0,02%;
T2:
1. Topsin 70 WDG – 0,07% + Karate Zeon – 0,015%;
2. Bravo 500SC – 0,15% + Faster 10 CE – 0,025%.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: T1 – 17.07.2017 – 20.07.2017 ; T2 se repetă la 8 – 9 zile după primul.

Nu se efectuează tratamente fitoasanitare dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteză vântului depăşeşte 4 m/s şi dacă insolaţia este puternică.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http ://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală şi 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Alte articole

Leave a Comment