Zile libere plătite pentru părinţii copiilor care fac cursuri on-line

Părinții care au copii în vârstă de până la 12 ani, dar şi cei care au în întreţinere copii sau adulţi cu handicap cuprinşi într-o formă de învăţământ, pot beneficia, din nou, de zilele libere plătite de angajator pentru a-i supraveghea în situațiile în care cursurile se suspendă, pe toată durata anului școlar 2021-2022. Măsurile sunt incluse într-o Ordonanaţă de urgenţă nr. 110 care a intrat în vigoare la începtul lunii octombrie. După cum au explicat reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, actul normativ stabilește că unul dintre părinți va putea solicita angajatorului său, printr-o cerere și o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, zile libere plătite pentru supravegherea copiilor atunci când cursurile sunt suspendate sau limitate ca urmare a îmbolnăvirilor provocate de virusul SARS-CoV-2. Aceste zile pot fi cerute doar în situațiile în care  cursurile sunt limitate sau se suspendă pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2021-2022, fără a se include vacanţele. Părinții pot beneficia de prevederile acestei ordonanțe doar în situațiile în care cursurile sunt limitate sau se suspendă ca urmare a unui ordin al ministerului educației, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice se stabilește prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ/de educație timpurie antepreșcolară, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv de decizia conducerii unității/instituției de învățământ, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice se stabilește ca urmare a apariției cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învățământ.

Indemnizație în cuantum de 75 la sută din salariul de bază

Zilele libere plătite se acordă părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ; celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere; locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă. Pentru fiecare zi liberă, părintelui i se acordă o indemnizație în cuantum de 75 la sută din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75 la sută din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizaţia este în sumă brută fiind supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile Codului fiscal.  Ordonanţa prevede că “angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență”. Totuși, există o serie de domenii de activitate în care, prin excepție, acordarea acestor zile libere este condiționată de acordul angajatorului. Aceste domenii sunt: sistemul naţional de apărare, ordine publică și securitate naţională, sistemul sanitar public,  sistemului energetic naţional, unităţile cu foc continuu, unitățile din reţeaua de: transport feroviar, aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, comerţ alimentar etc. “Prevederile ordonanţei se aplică tuturor angajaților din sectorul public și privat”, au precizat reprezentanţii ITM Sălaj.

 Foto cu caracter informativ 

Leave a Comment