Unul din patru chiriaşi ANL “uită” să-şi plătească chiria

Primăria Zalău îi ameninţă pe rău-platnici cu evacuarea. Din cei 204 chiriaşi ANL, 56 înregistrează restanţe la plata chiriei lunare.

Deşi bătălia pentru o locuinţă ANL a fost întotdeauna extrem de aprigă în Zalău, o parte dintre norocoşii cărora statul le-a asigurat un acoperiş deasupra capului neglijează să-şi onoreze obligaţiile faţă de autorităţile locale. Asta chiar dacă valoarea chiriei lunare pe care o au de plătit către Primăria Zalău este de-a dreptul modică, comparativ cu preţurile practicate pe piaţă.
Potrivit reprezentanţilor autorităţilor municipale, 56 de chiriaşi înregistrează restanţe la plata chiriei pentru locuinţele ANL, valoarea totală a datoriei lor, inclusiv majorările de întârziere, apropiindu-se de 7.100 de lei.

Rău-platnicii riscă să ajungă în stradă

În încercarea de a recupera această sumă, municipalitatea a început să transmită notificări şi chiar i-a invitat pe unii la conciliere. Ba mai mult, oficialităţile sunt dispuse să treacă şi la măsuri extreme, măsuri prevăzute, de altfel, în contractul de închiriere. “Contractul de închiriere se reziliază de plin drept, fără somaţie, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei în cadrul neachitării de către chiriaş a chiriei pe cel puţin trei luni consecutive”, se menţionează în contractul încheiat cu beneficiarii de locuinţe ANL. De altfel, au fost înaintate dosare în instanţă pentru recuperarea sumelor şi pentru a dispune evacuarea rău-platnicilor, situaţie în care şi cheltuielile cu evacuarea cad în sarcina chiriaşului. Într-o astfel de situaţie se află şi un zălăuan a cărui datorie datează din luna mai a anului trecut. Fostul chiriaş a predat locuinţa, în prezent fiind în derulare procedurile de recuperare, în instanţă, prin executare silită, a sumelor datorate cu titlu de chirie.

Chiria, un mărunţiş în bugetul familiei

La această dată, pentru locuinţele ANL de pe strada Viitorului, chiriaşii au de plătit, în fiecare lună, 37,94 de lei, pentru apartamentele cu o cameră şi 56,43 de lei, pentru cele cu două camere. În blocul ANL de pe strada Sfânta Vineri, chiriile sunt de 54,35 de lei, pentru o cameră şi 108,7 lei, pentru două camere, în timp ce în imobilele de pe strada Olarilor, chiria lunară a fost stabilită la 59,04 lei.
Cea mai mare sumă, 225,58 de lei, o au de plătit chiriaşii care au depăşit vârsta de 35 de ani, la prelungirea contractului de închiriere, după expirarea duratei iniţiale de cinci.

Primarul îi acuză de neglijenţă

În opinia primarului Radu Căpîlnaşiu, cei 56 de chiriaşi au acumulat datorii doar din cauza neglijenţei şi din rea-voinţă: “Locatarii din ANL-uri au de plătit nişte sume modice pentru spaţiul pe care îl ocupă. Vorbim despre câteva zeci de lei. Nu cred că se pune problema ca restanţele să se fi înregistrat din cauză că oamenii aceia nu dispun de resurse financiare. Nu de alta, dar unul dintre criteriile de eligibilitate la alocarea de locuinţe tinerilor sub 35 de ani a fost ca beneficiarul să aibă un loc de muncă. Situaţia existentă decurge din neglijenţa şi chiar din rea-voinţa unora dintre chiriaşi”.
Restanţele la plata chiriei nu sunt singurele obligaţii financiare neonorate de către locatarii ANL-urilor, reprezentanţii municipalităţii menţionând că unii chiriaşi nu şi-au plătit contribuţia la întreţinere. “În urma informaţiilor transmise de preşedinţii asociaţiilor de locatari, Primăria Zalău a notificat patru chiriaşi cu privire la restanţele privind plata facturilor la gaz”, ne-a declarat Manuela Ghiuruţan, purtătorul de cuvânt al municipalităţii.

Zalăul are peste 200 de locuinţe ANL

La ora actuală, în municipiul Zalău există 214 locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. Programul de construcţii ANL se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani la data depunerii cererii, care nu îşi permit să cumpere un apartament sau să închirieze o locuinţă de pe piaţa liberă. Locuinţele sunt ridicate pe terenuri puse la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe de către consiliile locale. Printr-o convenţie încheiată cu ANL, autorităţile locale au obligaţia de a asigura utilităţile şi dotările edilitare, ale căror costuri sunt suportate din bugetele locale. Investiţiile privind construcţia de locuinţe în regim de închiriere sunt finanţate de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale, precum şi din credite interne/externe şi din alte surse legal constituite.

Andreea Vilcovschi

Alte articole

Leave a Comment