Sute de prime diferite acordate de AJOFM șomerilor sălăjeni în 2017

Conducerea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată miercuri, 13 decembrie, la Zalău, principalele obiective pe care instituția le-a avut în anul 2017, actele legislative privind stimularea forței de muncă la nivel județean, primele acordate șomerilor precum și situația statistică a la zi în ceea ce privește șomajul în județ. La conferință au participat directorul executive al instituției, Ioan Ionel Mureșan și directorul executiv adjunct, Alexandru Dorin Pura.

Prima de activare

Potrivit reprezentanților AJOFM, șomerii înregistraţi la agenția sălăjeană, care nu beneficiază conform legii de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de trei luni ulterior datei înregistrării la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă. Nu beneficiază de primă persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni. Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi în situaţia în care, în perioada de trei luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator în aceleaşi condiţii. AJOFM Sălaj a acordat în acest an, până în prezent 654 astfel de prime.

Prima de încadrare

Prima de încadrare se  acordă, lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați care se angajează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reședința (domiciliul să fie în localitate prevăzută în Plan Naţional de Mobilitate). Cuantumul primei de încadrare se calculează în funcție de numărul de kilometri (0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi) proporțional cu numărul de zile în care își desfășoară efectiv activitatea la angajator. Prima de încadrare  se acordă pe o perioadă de 12 luni. Potrivit AJOFM Sălaj, au fost acordate până în prezent 189 prime.

Prima de instalare

Prima de instalare se acordă persoanelor înregistrate ca șomeri care se încadrează într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de cea în care îşi au domiciliul sau reședința şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima de instalare se va acorda în două tranșe (50 la sută data instalării și 50 la sută după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare), iar cuantumul acesteia este diferențiat astfel: 12.500 lei pentru șomerii care se încadrează în muncă, într-o altă localitate şi îşi schimbă domiciliul sau reședința; 15.500 lei pentru șomerii care sunt însoțiți de membrii familiei care își schimbă domiciliul; în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi 3.500 lei. Dacă angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale asigură locuință de serviciu sau suportă cheltuielile aferente din fonduri proprii sau fonduri publice, șomerii care se încadrează primesc o primă de instalare de: 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c) 6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b). Persoanele care au locuința asigurată sau cheltuielile de cazare sunt suportate de angajator primesc prima de instalare într-o singură tranșă la data instalării.

Prima de de mobilitate

Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 luni, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Primele de mobilitate  se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. Angajaţii au obligaţia de a restitui integral suma primită ca primă de instalare potrivit art. 75 în situaţia în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă într-o perioadă de 12 luni de la angajare. Au fost acordate până în prezent trei prime.

Prima de relocare

Şomerii care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea de domiciliu/reşedinţă şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate, pot primi cel mult 900 de lei/lună pe o perioadă de cel mult 36 de luni. Acest sprijin financiar, denumit “Prima de relocare” sau „Prima chirie”, reprezintă  75 la sută din suma destinată asigurării cheltuielilor de chirie şi utilităţi, în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi nu poate depăşi 900 de lei/lună. Prima este neimpozabilă şi se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Pentru a beneficia de această primă, persoanele interesate trebuie să adreseze o cerere agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă unde sunt înregistrate şi să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: – să fie înregistrate ca şomeri la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă; – să se angajeze în baza unui contract de muncă, cu normă întreagă, pentru cel puţin 12 luni; – localitatea unde va fi prestată munca să fie situată la mai mult de 50 de km faţă de localitatea de domiciliu sau reşedinţă; – să îşi schimbe domiciliul sau să îşi stabilească reşedinţa în localitatea unde va lucra (sau în localităţile învecinate); – să aibă venituri nete lunare mai mici de 5.000 lei/lună, realizate de solicitant în situaţia în care este persoană singură sau împreună cu familia; – să nu beneficieze de locuinţă de serviciu (sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei) asigurată de angajator sau de către autorităţile publice locale. Au fost acordate până în prezent -12 prime. Subvenţii – angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai instituțiilor de învățământ (indiferent de nivel) primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei.

Persoanele cu dizabilități

În cazul persoanelor cu dizabilități, reprezentanții AJOFM Sălaj au spus că subvenția se acordă timp de 18 luni. De asemenea, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, persoane cu dizabilităţi, șomeri de lungă durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.  Angajatorii care încadrează în muncă, şomeri care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei. Prin aceste modificări legislative a crescut substanţial cuantumul subvenţiilor acordate angajatorilor. Dacă la angajarea absolvenţiilor subvenţia era acordată diferenţiat în funcţie de nivelul studiilor absolvite (între 500 de lei pentru absolvenții de învățământ mediu până la 700 de lei pentru absolvenții învățământ superior) valoarea subvenţiei a crescut la 900 de lei, pentru toate categoriile de absolvenți. În situaţia celorlalte categorii de şomeri pentru care instituția acordă subvenţii, valoarea acesteia a crescut de la 500 la 900 de lei. De asemenea au fost introduse categorii de persoane pentru care acordăm subvenţii – tinerii NEET şi şomeri de lungă durată. Situaţia subvenţiilor acordate pentru încadrarea absolvenţilor este: în anul  2015 – 152 tineri , în anul 2016 -164 tineri şi în 2017 -123 tineri absolvenţi. Subvenţiile acordate angajatorilor la încadrarea şomerilor din celelalte categoriile prevăzute  de lege sunt:anul 2015 – 377 şomeri , anul 2016 – 427 şomeri, anul 2017- 669 şomeri, potrivit AJOFM Sălaj.

 

Alte articole

Leave a Comment